Blog Archives

Microcredential programma op het gebied van IT via edX voor iedereen toegankelijk

De Western Governors University (WGU) heeft onlangs haar eerste microcertificeringsprogramma op het gebied van informatietechnologie via edX gelanceerd. Voor 1241 euro kun je 9-10 uur per week gedurende een half jaar aan drie cursussen deelnemen.

Lees meer ›

Tags: ,

PEAT als alternatief voor TPACK?

Het befaamde TPACK-model is onder meer bedoeld om docenten kritisch na te laten denken “over hun eigen kennis en de kennis die zij nodig (zouden moeten) hebben om ict zinvol in te kunnen zetten binnen bepaalde vakken met behulp van een bepaalde didactiek”.  Recent kwam ik een alternatief model tegen dat “digitale competentie”

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Moet een organisatie gebruikers ondersteunen bij de ontwikkeling van basale ICT-vaardigheden?

Informatie- en communicatietechnologie is al jaren nauw verweven met ons dagelijks leven, en wordt ook in toenemende mate gebruikt voor leren, opleiden en onderwijs. Een relevante vraag is dan in hoeverre organisaties gebruikers moeten ondersteunen bij het gebruik van ICT, en in welke mate gebruikers zelf verantwoordelijk zijn voor het onder de knie krijgen van bepaalde ICT-vaardigheden?

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Wat is het doel van het meldpunt voor digibete docenten?

Het LAKS heeft gisteren het 'Meldpunt Help! Mijn docent is digibeet' in het leven geroepen.

Lees meer ›

Tags: , ,

ICT-bekwaamheden voor docenten

Docenten gebruiken ict relatief weinig of te weinig bewust. In de praktijk doen ze vaak weinig met de digitale vaardigheden waar ze tijdens scholingsbijeenkomsten kennis mee maken. Om die reden heeft Stichting Kennisnet het Kader voor ict-bekwaamheid ontwikkeld.

Lees meer ›

Tags: , ,

Digitale leerlijn voor docenten (#in)

Dit bericht is oorspronkelijk gepost op de weblog van Dé Onderwijsdagen 2011. 

Ondanks dat het Nova College de randvoorwaarden op het gebied van ICT redelijk goed voor elkaar heeft, blijft het didactisch gebruik van technologie in het onderwijs daarbij achter. Een digitale leerlijn voor docenten in Wikiwijs moet nu soelaas bieden. 

Lees meer ›

Tags: ,

Docentmanifest ICT belemmert innovatie (#in)

In A Teacher’s Manifesto on Technology haalt Larry Cuban een blogpost van Doug Johnson uit 2005 aan, waarin deze kanttekeningen van een docent ten aanzien van het gebruik van ICT in het onderwijs samenvat.

Deels vind ik de kanttekeningen terecht. Je mag best verwachten dat technologie stabiel en betrouwbaar is.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Gebrekkige ICT-vaardigheden docenten zorgen voor achterstelling leerlingen (#in)

Als docenten tekortschieten op het gebied van ICT-vaardigheden, dan doen zij daarmee hun leerlingen tekort. Dat stelt Ofsted, een soort Britse onderwijsinspectie. Ofsted heeft daarbij vooral gekeken naar het curriculum rond Ontwerp & Technologie.

Ofsted found that many teachers were not keeping up with technological developments or expanding upon their initial training sufficiently to enable them to teach the technically demanding aspects of the curriculum.

Lees meer ›

Tags: ,

Rollen van een docent van de 21ste eeuw (#in)

In Nederland wordt al een tijd nagedacht over de vraag over welke bekwaamheden een docent vandaag de dag moet beschikken. Er zou bijvoorbeeld meer aandacht moeten zijn voor ICT-competenties (Kennisbasis ICT). In navolging van Andrew Churches vindt docent Teflor Teslor dat een hedendaagse docent de volgende rollen moet kunnen vervullen:

  1. De risiconemer (je nek uit durven steken,

Lees meer ›

Tags: ,

Elke docent competent: resultaten van de inventarisatie ict-competenties voor docenten (#in)

In het kader van de wet BIO implementeren onderwijsinstellingen op dit moment de functieprofielen- en matrix in hun organisatie. Zij hanteren hierbij een competentieset van de Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL), die in 2011 wordt herzien. In deze set komt ICT niet aan de orde. Een groot gemis, uiteraard.

Daarom is recentelijk de Kennisbasis ICT gelanceerd,

Lees meer ›

Tags: ,

Top

%d bloggers liken dit: