PEAT als alternatief voor TPACK?

Het befaamde TPACK-model is onder meer bedoeld om docenten kritisch na te laten denken “over hun eigen kennis en de kennis die zij nodig (zouden moeten) hebben om ict zinvol in te kunnen zetten binnen bepaalde vakken met behulp van een bepaalde didactiek”.  Recent kwam ik een alternatief model tegen dat “digitale competentie” voor docenten en docenten in opleiding aan de hand van vier belangrijke dimensies beschrijft.

Het gaat daarbij om het PEAT-model dat in het kader van het ERASMUS+-project DICTE. is ontwikkeld.

PEAT
Dicte (2019), Pedagogical, Ethical, Attitudinal and Technical dimensions of Digital Competence in Teacher Education. Developing ICT in Teacher Education Erasmus+ project https://dicte.oslomet.no/dicte/
  • De pedagogische dimensie betreft pedagogisch-didactische toepassingen van technologie, in relatie tot inhoudelijke onderwerpen en “broader professional practices”. In mijn ogen is dit TPACK, dat weer in meerdere elementen te onderscheiden is.
  • De ethische dimensie betreft zaken als privacy, auteursrecht, kritisch omgaan met bronnen, vrijheid van meningsuiting en persoonlijke ethiek in relatie tot een professioneel begrip en gebruik van digitale technologie. Deze dimensie ontbreekt in TPACK. Je merkt ook echt dat hier de laatste jaren meer aandacht voor is. En terecht. Ontwikkelingen als AI, learning analytics en de AVG maken het noodzakelijk, ook voor docenten, om kritisch naar deze aspecten te kijken.
  • De attitudedimensie heeft betrekking op een positieve houding ten aanzien van  en het open staan voor nieuwe technologieën in relatie tot leren, opleiden en onderwijs. Deze dimensie zit in feite impliciet in TPACK. In feite gaat deze erg belangrijke dimensie echter vooraf aan het ontwikkelen van bekwaamheden. Als mensen een negatieve houding hebben ten aanzien van leertechnologie, dan zal de bereidheid om bekwaamheden op dit terrein te leren, gering zijn.
  • De technische dimensie heeft betrekking op praktische vaardigheden en competenties die nodig zijn om technologie in specifieke onderwijssituaties te gebruiken, en op het begrip van hoe technologie werkt. Deze dimensie heet in het TPACK-model ‘technological knowledge’. Volgens de ontwikkelaars van TPACK gaat het hierbij ook om weten hoe technologie een bepaald vakgebied beïnvloedt.

Een andere, meer specifieke en concrete, indeling op dit terrein is de Competentieset Leren en Lesgeven met ICT van de mensen van het Ixperium van de HAN. Zij hebben deze competentieset ook in gedragsindicatoren uitgewerkt.

Zoals je inmiddels vast hebt begrepen, vind ik de grootste meerwaarde van PEAT:

  • De aandacht voor ethische aspecten.
  • De nadruk op attitude.

TPACK en ook de de Competentieset Leren en Lesgeven met ICT kunnen hiermee worden versterkt.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord