Wat moet een docent kennen en kunnen op het gebied van ICT?

De afgelopen tijd zijn twee publicaties verschenen met betrekking tot professionalisering van docenten op het gebied van ICT? In hoeverre overlappen en verschillende publicaties van elkaar als het gaat om de bekwaamheden van docenten op het gebied van ict in het onderwijs?

De eerste publicatie is de Handreiking professionalisering ict-bekwaamheid van Kennisnet. Deze publicatie gaat over een “doordachte aanpak op het gebied van professionaliseren en ict”. Deze uitgave kiest drie benaderingen:

 • Vanuit de rol van sleutelfiguren op dit gebied (de docent zelf, de schoolleider, de i-coach, de bestuurder, de stafmedewerker).
 • Vanuit thema’s en onderwerpen (zoals onderwijsleerproces en onderwijsvisie).
 • Vanuit 16 ict-bekwaamheden van de docent. Deze bekwaamheden zouden geen aparte bekwaamheden moeten zijn, maar gezien moeten worden als onderdeel van didactiek.

ICT-bekwaamheden Kennisnet

De tweede publicatie is het Raamwerk docentcompetenties onderwijs met ICT van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT. Dit rapport is het resultaat van een literatuuronderzoek naar ICT-competenties. Het resultaat is een “gezamenlijk raamwerk voor docentcompetenties gericht op onderwijsinnovatie met ICT” voor het Nederlands hoger onderwijs. De uitkomst van de literatuurstudie is vervolgens voorgelegd aan experts, beleidmakers, docenten en onderwijskundig ICT-professionals.

Raamwwerk ICT-competenties

Wat valt mij op als het gaat om de bekwaamheden van docenten (behalve dat het ene rapport schrijft over ict en het andere rapport over ICT)?

 • De publicatie van Kennisnet is beknopter als het gaat om ICT-competenties (4 thema’s met 16 bekwaamheden). De uitgave van het Versnellingsplan is veel uitgebreider (11 thema’s en 37 competenties)
 • In de publicatie van het Versnellingsplan wordt een zware nadruk gelegd op het kunnen ontwerpen van (innovatief) onderwijs met ICT. Dit komt in de publicatie van Kennisnet niet aan de orde. Komt dat omdat in het po en vo (en ook mbo) meer met methodes wordt gewerkt?
 • In de publicatie van het Versnellingsplan wordt aandacht besteed aan ICT-basisbekwaamheid van docenten, aan informatie-, data- en mediageletterdheid van docenten en aan computational thinking. In de uitgave van Kennisnet worden deze zaken niet expliciet genoemd.
 • De Kennisnet-publicatie noemt het kennen van de gevolgen van de privacywetgeving (AVG) expliciet. In de uitgave van het Versnellingsplan wordt dit niet expliciet genoemd. Wel het omgaan met gegevens.
 • De uitgave van het versnellingsplan besteedt expliciet aandacht aan het kunnen evalueren van het gebruik van ICT in het onderwijs en aan het kunnen analyseren van data die worden gegenereerd door lerenden.
 • Beide publicaties besteden aandacht aan de relatie tussen didactiek, pedagogiek en ICT.
 • Beide publicaties besteden aandacht aan het ontwikkelen van metacognitieve vaardigheden van lerenden als voorwaarde voor kunnen leren met behulp van ict.
 • Beide publicaties besteden aandacht aan het belang van digitale geletterdheid.
 • Beide publicaties hebben oog voor de context waarin lerenden ICT gaan toepassen (vervolgopleiding, werkveld).
 • Beide publicaties besteden aandacht aan ICT en de eigen professionele ontwikkeling van docenten.
 • Beide publicaties besteden aandacht aan het gebruik van ICT voor communiceren en samenwerken.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.