Blog Archives

Verwondering bij leren belangrijk, maar graag selectief

Onderwijs zou gevoelens van ‘verwondering’ meer moeten oproepen. Ik ben het daar mee eens, maar waarschuw ook voor een ‘overkill’ aan verwondering. Ook heb je er geen systeemverandering voor nodig.

Lees meer ›

Tags: , ,

Kernconcept Macht en Regels leren via het SOL-model

Kun je het het sociale zelfsturend vermogen van kinderen vergroten via een vijf weken durend project, en het kernconcept Macht en Regels bestuderen? Volgens onderwijsvernieuwingsschool Wittering.nl wel.

Lees meer ›

Tags: , ,

Gaat het bij leren met ICT niet ook om user experience?

User experience is een gevleugelde term binnen de marketingwereld. Maar volgens mij is dit fenomeen ook relevant voor leren met ICT. In deze blog post licht ik dat toe.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Leerling-gecentreerd en motiverend onderwijs: hoe het ook kan (mits…)

Mindshift laat in twee recente bijdragen zien hoe je onderwijs kunt vormgeven waarbij de betrokkenheid van leerlingen en hun leerbehoeften centraal staan. Tegelijkertijd blijkt uit deze cases dat deze aanpak niet zo maar toe te passen is.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Fanmail en motivatie 3.0

Ik krijg wel vaker waarderingen voor mijn blog. Dat stel ik altijd op prijs. Maar gisteren kreeg ik wel iets heel speciaals.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Wat maakt dat mensen graag (online) leren?

Hoe kun je er voor zorgen dan jongeren en volwassenen uit zichzelf graag willen leren? Dus niet omdat bijvoorbeeld hun baan op het spel staat, of omdat zij een tentamen moeten halen? Hoe wek je interesse voor leren? En hoe houd je die interesse vast?

Lees meer ›

Tags: , , ,

Onderzoek ‘Samen leren -tieners en sociale media’ en het gelijk van Sugata Mitra

Stichting Kennisnet heeft samen met stichting Mijn Kind Online onderzoek gedaan naar de wijze waarop scholieren tussen de 10 en 18 jaar sociale media thuis en op school gebruiken om te leren. Mijn belangrijkste conclusie is dat jongeren inderdaad zelfgestuurd leren met sociale media, als zij intrinsiek gemotiveerd zijn.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

80/20 principe bevordert motivatie om te leren #geniushour

Geef lerenden meer autonomie, en hun motivatie om te leren neemt toe. Motivatieonderzoekers pleiten hier al langer voor. Er zijn scholen die dit toepasssen door zich te laten inspireren door Google’s 80/20 principe. En met succes. Maar wel door meer vrijheid voor lerenden duidelijk in te kaderen.

Lees meer ›

Tags: , , ,

E-learning en intrinsieke motivatie

Het onderwijs zou zich meer moeten richten op het bevorderen van intrinsieke motivatie van lerenden om te leren. Drie elementen lijken hierbij een grote rol te spelen. E-learning kan helpen hier op in te spelen, al gebeurt dat nog onvoldoende.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Motivatie en creativiteit in onderwijs via zelfgekozen projecten

Je kunt binnen het onderwijs intrinsieke motivatie, innovatie en creativiteit aanwakkeren door lerenden 20% van de onderwijstijd te laten werken aan een zelfgekozen project. Daarmee kun je volgens Kate Petty de opvattingen van Dan Pink en sir Ken Robinson handen en voeten geven.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Top

%d bloggers liken dit: