Intrinsieke motivatie en online en blended leren

Jessica Koehler besteedt aandacht aan onderzoek naar ‘need-supportive teaching‘ om de intrinsieke motivatie bij online en blended learning te bevorderen. Zij vertaalt de bevindingen ook in strategieën die docenten kunnen toepassen bij online en blended learning.

The image above represents an educational setting that visually expresses the three core components of effective learning in students: autonomy, sense of competence, and a sense of belonging. It illustrates how these elements work together to create a stimulating and supportive learning environment.
DALL-E: The image above represents an educational setting that visually expresses the three core components of effective learning in students: autonomy, sense of competence, and a sense of belonging. It illustrates how these elements work together to create a stimulating and supportive learning environment.

Need-supportive teaching (NST) is het bieden van autonomieondersteuning, structuur en betrokkenheid door docenten om te helpen om te voldoen aan de behoeften van lerenden op het gebied van autonomie, competentie en verbondenheid. Dit zijn de drie kernelementen uit de zelfdeterminatietheorie (SDT) van Deci en Ryan. Zij gaan ervan uit dat de intrinsieke motivatie van lerenden wordt bevorderd als je voldoet aan autonomie, competentie en verbondenheid. Bij blended en vooral online leren is het bevorderen van intrinsieke motivatie vooral een uitdaging, meent Koehler.

Onderzoek laat volgens haar zien dat individuen die een gevoel van autonomie in hun handelingen ervaren, waarschijnlijker hogere niveaus van motivatie en doorzettingsvermogen laten zien. Omgevingen die gevoelens van competent zijn ondersteunen en passende uitdagingen en mogelijkheden voor vaardigheidsontwikkeling bieden, de intrinsieke motivatie blijken te versterken. Verder blijken kwalitatief goede sociale interacties en verbindingen binnen een leercommunity -die duiden op verbondenheid- gekoppeld zijn aan meer motivatie en een grotere toewijding aan leren.

Ander onderzoek wijst op op een positieve invloed van NST op de intrinsieke motivatie van lerenden. NST richt zich op het creëren van een leeromgeving die aansluit bij de drie volgens Deci en Ryan fundamentele psychologische behoeften van lerenden. In de praktijk betekent dit dat docenten zich betrokken en empathisch opstellen. Ze stellen duidelijke en haalbare doelen en bieden ruimte voor flexibele leerstrategieën. Ook leggen ze de nadruk op het uitleggen van het doel van leeropdrachten. Ten behoeve van de behoefte aan autonomie wordt de rationale van taken uitgelegd, als het gaat om competentie wordt de nadruk gelegd op inspanning boven resultaat, en ten behoeve van verbondenheid wordt vooral aanmoediging toegepast.

Jessica Koehler besteedt ook aandacht aan recent onderzoek van Mendoza, Yan en King naar taakinstructies met behoefte-ondersteunende uitspraken motivatie kunnen versterken in een online leercontext. Deze onderzoekers vonden dat lerenden met behoefte-ondersteunende taakinstructies significant hogere intrinsieke motivatie vertoonden dan degenen met standaardinstructies. De resultaten wijzen erop dat een verhoogde intrinsieke motivatie voor een taak op zich niet noodzakelijkerwijs leidt tot betere taakprestaties, maar dat zelfbeoordeling als leerstrategie op basis van gedrag de online taakprestaties indirect kan versterken door de intrinsieke motivatie te voeden.

Op basis van dit onderzoek kun je volgens Koehler ook een aantal actiegerichte strategieën formuleren die docenten bij online en blended learning kunnen toepassen.

1. Stem instructies af op de nieuwsgierigheid en aspiraties van lerenden.
2. Geef lerenden de vrijheid om door hun leertraject te navigeren.
3. Toon de connectie tussen leeractiviteiten, aspiraties van lerenden en leerdoelen.
4. Bied feedback die inspireert en motiveert.
5. Creëer een gemeenschap van lerenden met nadruk op samenwerking en peer-ondersteuning.
6. Integreer zelfbeoordeling als een cruciaal onderdeel van het leerproces.
7. Overbrug de kloof tussen theoretische kennis en praktische toepassing.
8. Begeleid lerenden bij het stellen van ambitieuze, maar haalbare doelen.
9. Adopteer een communicatiestijl die ondersteunt, aanmoedigt en veerkracht versterkt.
10. Pas onderwijsmethoden continu aan om te reageren op de veranderende behoeften en feedback van lerenden.

 

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.