Blog Archives

Data science helpt kwaliteit onderwijs te verbeteren (mits….)

Tijdens de Dag van het Onderwijs van de Open Universiteit heeft Rob Koper in een keynote laten zien hoe ‘data science’ inzicht kan bieden in patronen van het studiegedrag. Op basis hiervan kun je op verschillende niveaus interventies plegen om bijvoorbeeld uitval te voorkomen.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Beter onderwijs dankzij minder gebruik ICT?

Finland heeft één van de beste onderwijssystemen ter wereld, terwijl docenten weinig ICT in het onderwijs gebruiken. Is daar een verband tussen? Niet persé.

Lees meer ›

Tags: , , ,

MOOC’s zijn beter dan niets

Massive Open Online Courses krijgen behoorlijk wat kritiek als het gaat om kwaliteit en didactisch concept. Vanuit het perspectief van ontwikkelingslanden kun je daar heel anders tegen aan kijken.

Lees meer ›

Tags: , , , , ,

Interactiemogelijkheden binnen MOOC’s belangrijk voor kwaliteit

Interactie en communicatie zijn van belang als het gaat om succesvol leren. Hoe vindt interactie binnen massive open online courses (MOOC) plaats? Deze vraag hebben Hanan Khalil en Martin Ebner onderzocht, en beschreven in het conferentiepaper “Interaction Possibilities in MOOCs – How Do They Actually Happen?”. Zij formuleren één belangrijk verbeterpunt.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

ICT in het onderwijs: kwaliteit in plaats van regels!

Regelgeving staat het gebruik van ICT in het onderwijs in de weg. Het ministerie van OCW en de Onderwijsinspectie lijken de weg van de minste weerstand te kiezen. Ze kijken niet naar de kwaliteit, maar naar makkelijk te meten irrelevante criteria.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Stop met het denken in karikaturen over online en face-to-face leren

Bij discussies over online ‘versus’ face-to-face leren wordt van beide kanten te veel in karikaturen gedacht. Een weinig vruchtbare benadering.

Lees meer ›

Tags: , ,

Ontwikkel een alternatief voor het fenomeen drop out

Nieuwe didactische ontwikkelingen, zoals de massive open online courses, drukken ons op de neus van de beperkingen van het fenomeen ‘drop out’. Het wordt tijd voor wat anders.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Wat is goed onderwijs? Capita selecta

Ruud Klarus, lector aan de faculteit educatie van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen, heeft een bundel samengesteld rond de vraag ‘Wat is goed onderwijs?’.  Deze bundel is nu verschenen.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Maatschappelijke waarde OER cursussen beperkt

De populariteit van open courseware neemt toe, maar de maatschappelijke waarde ervan is vooralsnog beperkt. Zelfs als deze cursussen, gebaseerd op open educational resources, worden verzorgd door het gerennomeerde MIT.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Echte kwaliteit van onderwijs is niet te meten #aod12

Binnen het onderwijs meten we veel, maar zegt dat wat over de kwaliteit van onderwijs? Volgens volksfilosoof Bas Haring niet.Tijdens de Onderwijsdag 2012 van Avans Hogescholen heeft hij enkele reflecties over de kwaliteit van onderwijs met de aanwezigen gedeeld.

Lees meer ›

Tags: ,

Top

%d bloggers liken dit: