Blog Archives

Verbetert online leren de kwaliteit van de docenten?

Word je een betere docent door online les te geven? Donald Clark meent van wel. Ik heb geen pasklaar antwoord op die vraag.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Studiepunten voor MOOC’s

Massive open online courses zullen pas echt impact voor het reguliere hoger onderwijs hebben, als het afronden ervan studiepunten oplevert die kunnen worden ingebracht in het onderwijsprogramma van je opleiding. Daarvoor moet echter nog heel wat gebeuren.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Veel educatieve software van onvoldoende kwaliteit

We gebruiken in toenemende mate educatieve online programma’s en methodes voor bijvoorbeeld wiskunde of taal. Zweeds onderzoek laat echter zien dat veel van die programma’s van onvoldoende kwaliteit zijn en niet bijdragen aan effectief leren.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Data science helpt kwaliteit onderwijs te verbeteren (mits….)

Tijdens de Dag van het Onderwijs van de Open Universiteit heeft Rob Koper in een keynote laten zien hoe ‘data science’ inzicht kan bieden in patronen van het studiegedrag. Op basis hiervan kun je op verschillende niveaus interventies plegen om bijvoorbeeld uitval te voorkomen.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Beter onderwijs dankzij minder gebruik ICT?

Finland heeft één van de beste onderwijssystemen ter wereld, terwijl docenten weinig ICT in het onderwijs gebruiken. Is daar een verband tussen? Niet persé.

Lees meer ›

Tags: , , ,

MOOC’s zijn beter dan niets

Massive Open Online Courses krijgen behoorlijk wat kritiek als het gaat om kwaliteit en didactisch concept. Vanuit het perspectief van ontwikkelingslanden kun je daar heel anders tegen aan kijken.

Lees meer ›

Tags: , , , , ,

Interactiemogelijkheden binnen MOOC’s belangrijk voor kwaliteit

Interactie en communicatie zijn van belang als het gaat om succesvol leren. Hoe vindt interactie binnen massive open online courses (MOOC) plaats? Deze vraag hebben Hanan Khalil en Martin Ebner onderzocht, en beschreven in het conferentiepaper “Interaction Possibilities in MOOCs – How Do They Actually Happen?”. Zij formuleren één belangrijk verbeterpunt.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

ICT in het onderwijs: kwaliteit in plaats van regels!

Regelgeving staat het gebruik van ICT in het onderwijs in de weg. Het ministerie van OCW en de Onderwijsinspectie lijken de weg van de minste weerstand te kiezen. Ze kijken niet naar de kwaliteit, maar naar makkelijk te meten irrelevante criteria.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Stop met het denken in karikaturen over online en face-to-face leren

Bij discussies over online ‘versus’ face-to-face leren wordt van beide kanten te veel in karikaturen gedacht. Een weinig vruchtbare benadering.

Lees meer ›

Tags: , ,

Ontwikkel een alternatief voor het fenomeen drop out

Nieuwe didactische ontwikkelingen, zoals de massive open online courses, drukken ons op de neus van de beperkingen van het fenomeen ‘drop out’. Het wordt tijd voor wat anders.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Top

%d bloggers liken dit: