Blog Archives

Wat is goed onderwijs? Capita selecta

Ruud Klarus, lector aan de faculteit educatie van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen, heeft een bundel samengesteld rond de vraag ‘Wat is goed onderwijs?’.  Deze bundel is nu verschenen.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Maatschappelijke waarde OER cursussen beperkt

De populariteit van open courseware neemt toe, maar de maatschappelijke waarde ervan is vooralsnog beperkt. Zelfs als deze cursussen, gebaseerd op open educational resources, worden verzorgd door het gerennomeerde MIT.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Echte kwaliteit van onderwijs is niet te meten #aod12

Binnen het onderwijs meten we veel, maar zegt dat wat over de kwaliteit van onderwijs? Volgens volksfilosoof Bas Haring niet.Tijdens de Onderwijsdag 2012 van Avans Hogescholen heeft hij enkele reflecties over de kwaliteit van onderwijs met de aanwezigen gedeeld.

Lees meer ›

Tags: ,

Gemengde gevoelens bij online leren binnen het reguliere onderwijs (#in)

My Teacher Is an App gaat over een ontwikkeling die we in ons land dankzij beperkende wetgeving  niet  snel zullen tegenkomen (sommige projecten uitgezonderd): de opkomst van volledig online onderwijs dat jongeren vanuit huis in eigen tijd en tempo volgen. Maar liefst dertig Amerikaanse staten stellen jongeren in staat om online onderwijs te volgen.

Lees meer ›

Tags: , ,

Meer aandacht voor pedagogisch leiderschap (#in)

De kwaliteit van het onderwijs wordt voor een zeer groot deel bepaald door de kwaliteit van de onderwijsgevende. Deze -op onderzoek gebaseerde- opvatting wordt nog eens onderstreept in het artikel Hulde aan de ongelofelijke Juf A. Opvallend in dit artikel is dat deze conclusie in 1978 niet getrokken mocht worden,

Lees meer ›

Tags: ,

Top

%d bloggers liken dit: