Blog Archives

Tijd voor kwaliteit (#in)

De afgelopen week is een voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) belangrijk rapport verschenen. Het ResearchNed/Interstudie-NDO Nijmegen/Arnhem heeft in opdracht van OCW de zogenaamde 850 urennorm in het mbo geëvalueerd. Leerlingen in het mbo moeten minimaal 850 uur "in instellingstijd verzorgd onderwijs" krijgen en volgen. Is dat niet het geval dan ontvangen zij geen of minder studiefinanciering,

Lees meer ›

Tags: ,

Groei online leren en het risico van kwaliteitsverlies

In de VS gaan steeds meer onderwijsinstellingen over op online leren. Het afgelopen jaar is online education met 13% gegroeid. Opvallend is dat onderwijsinstellingen hiermee geld besparen, terwijl onderwijsgevenden meer tijd kwijt aan voorbereiding en uitvoering (in vergelijking met face-to-face leren).

De kostenbesparing wordt gerealiseerd doordat instellingen minder geld uit hoeven te geven aan huisvesting en aan personeelskosten (door hogere jaars studenten in te zetten,

Lees meer ›

Tags: , , , , , , ,

Top

%d bloggers liken dit: