Blog Archives

Delen is het nieuwe leren #elzrg13

We beschikken over tal van gereedschappen om lerende gemeenschappen te faciliteren. Waarom doen we dit? Waar kunnen we over beschikken? En wat is de rol van de moderator?

Lees meer ›

Tags: , ,

Invloed omvang sociaal netwerk op kracht persoonlijke leeromgeving

Is er sprake van een relatie tussen de omvang van je sociale netwerk en de kracht van jouw persoonlijke leeromgeving?

Lees meer ›

Tags: , , ,

Inaugurele reden Maarten de Laat Netwerkleren voor docenten

Verleden week vrijdag heeft Maarten de Laat zijn inaugurele rede over netwerkleren voor docenten uitgesproken bij de aanvaarding van zijn hoogleraarschap aan de Open Universiteit. Maarten mailde mij gisteren dat deze rede plus zijn presentatie nu online staan.

Lees meer ›

Tags: , ,

Netwerkleren voor docenten

Maarten de Laat heeft vandaag zijn oratie uitgesproken bij de aanvaarding van zijn hoogleraarschap aan de Open Universiteit (LOOK, Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek). Hij gaat praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek doen naar de kracht van netwerkleren voor de professionele ontwikkeling van docenten. Daarbij gaat het om het kennen,

Lees meer ›

Tags: , ,

OpenU masterclass Hoe leer je in en met netwerken?

Hoe kun je netwerkleren positioneren in het gehele landschap van vormen van leren en opleiden? Voor welke doelgroepen is netwerkleren bij uitstek geschikt? Op welke manieren kan netwerkleren ondersteund worden? Deze, en andere, vragen staan centraal in de komende OpenU online masterclass die van 7 tot en met 14 maart plaatsvindt.

Lees meer ›

Tags: , ,

Netwerken met studiegenoten via LinkedIn (#in)

20 Ways to Make the Most of LinkedIn Classmates Tool biedt twintig tips over hoe je LinkedIn kunt gebruiken voor netwerken. Aanleiding is de lancering van een functionaliteit die vooral bedoeld is voor het netwerken met alumni. De tips zijn bondig beschreven. Ik wil er daarom maar een paar uitlichten.

Lees meer ›

Tags: , ,

Sociaal leren afgezet tegen oppervlakkige interacties (#in)

In Social Learning for a Social Workplace beschrijft Michael Rose dat nieuwe manieren van werken, ook om nieuwe manieren van leren vragen. Moderne internettechnologie maakt samenwerken binnen netwerken (ook tussen organisaties) mogelijk, waarbij sprake is van een hoge mate van intensiteit en snelheid. Deze manier van werken is noodzakelijk in een dynamische en veranderlijke context waarbinnen organisaties opereren.

Lees meer ›

Tags: , , , , ,

Wat maakt leren in netwerken krachtig (#in)

In Unleashing the Power of Networked Learning beschrijft Martha Stone Wiske dat studenten steeds meer belangstelling krijgen voor leren in netwerken. Uit deze blogpost haal ik ook een aantal kenmerken van deze manier van leren, zoals:

  • Lerenden participeren op een veel actievere manier in het leerproces (learner-generated).

Lees meer ›

Tags: ,

Zijn alle medewerkers kenniswerkers?

Tijdens het gastcollege over e-learning trends van gisteravond hebben we onder andere gesproken over de kennsisamenleving en de steeds hogere eisen die aan medewerkers worden gesteld. Het aandeel kenniswerkers neemt toe, en ook de noodzaak om te blijven leren en innoveren. Zijn echter alle medewerkers kenniswerkers, zo vragen John Hagel III,

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Andere leerstrategie bij leren in een netwerk

Boeiende bijdrage van Mohamed Amine Chatti. Hij positioneert de opvattingen van o.a. Etienne Wenger over situated learning binnen communities of practices tegenover Learning as a Network, waarbinnen volgens hem principes van connectivisme samen komen met double loop learning (LaaN; volgens mij zou Learning in a Network beter zijn).

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Top

%d bloggers liken dit: