Andere leerstrategie bij leren in een netwerk

Boeiende bijdrage van Mohamed Amine Chatti. Hij positioneert de opvattingen van o.a. Etienne Wenger over situated learning binnen communities of practices tegenover Learning as a Network, waarbinnen volgens hem principes van connectivisme samen komen met double loop learning (LaaN; volgens mij zou Learning in a Network beter zijn).

Volgens Chatti gaat Wenger er vanuit dat "engagement in social practice" (dus actieve participatie) essentieel is voor leren. Leren is ook "community driven"

Bij LaaN staan daarentegen de leerbehoeften van het individu centraal, waarbij legitieme perifere participatie van de lerende ook een effectieve leerstrategie kan zijn. Volgens Chatti is en een groot verschil tussen


losed, bounded, structured, and hierarchical CoPs on the one hand and open, distributed, diverse, emergent, and self-controlled knowledge ecologies on the other hand.


Ik maak ook een onderscheid tussen leren in netwerken, en leren in communities (bijvoorbeeld in deze presentatie). De verschillen die ik maak, maakt Chatti deels ook. Hij voegt daar nog de leerstrategie aan toe, en benadrukt -net als Mirjam Neelen onlangs– dat bepaalde perspectieven op 'lurking' ook positief kunnen zijn.

Je moet je daarbij wel realiseren dat je meer leert door het geleerde actief te verwerken. Ook mensen die 'lurking' consequent als leerstrategie hanteren op een gegeven moment minder baat hebben bij hun netwerk. Wederkerigheid is binnen een netwerk ook belangrijk (in welke vorm dan ook).

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *