Blog Archives

Investeer in een gezamenlijke digitale leeromgeving met innovatieve Europese technologiepartners en de open source beweging

Gisteren verscheen in het SURF Magazine het artikel Het post-coronatijdperk vraagt om een langetermijnvisie op publieke waarden. Daarin buigen Karen Maex (UvA), José van Dijck (UU) en Christien Bok (SURF) zich over mogelijke oplossingen voor het dilemma:  hoe borgen onderwijsinstellingen publieke waarden bij de massale inzet van commerciële platforms voor online onderwijs?

Lees meer ›

Tags: , , , , ,

HAX helpt docenten online cursussen te ontwikkelen

Docenten zijn vakspecialist, maar zijn meestal niet thuis in auteursomgevingen. Dat betekent dat zij veelal niet in staat zijn om online cursussen te ontwikkelen. Bij de Pennsylvania State University denken ze daar iets op gevonden te hebben.

Lees meer ›

Tags: , ,

Open source tools voor learning analytics

De verwachtingen ten aanzien van learning analytics zijn hooggespannen. Al diverse jaren. Harvard en MIT hebben recent open source tools ontwikkeld die onderwijsinstellingen kunnen helpen data te vertalen in kennis.

Lees meer ›

Tags: , , , , ,

Zelf online lesmateriaal maken met Xerte

Wil je zelf aan de slag met het ontwikkelen van online lesmateriaal? Dan is de open source applicatie Xerte wellicht iets voor jou. Op 28 oktober 2013 demonstreert het Erasmus Medisch Centrum hoe zij deze auteurstool gebruiken.

Lees meer ›

Tags: , ,

Wat OpenClass onderscheidt van open source leeromgevingen (#in)

Een paar dagen geleden heb ik stil gestaan bij een nieuw gratis leermanagement systeem voor het onderwijs van Pearson, OpenClass. Vandaag las ik enkele artikelen die de potentiële impact van dit initiatief ook benadrukken.

Phil Hill schrijft bijvoorbeeld

What I think is important to watch,

Lees meer ›

Tags: , , ,

De impact van OpenClass (#in)

Deze week is bekend geworden dat één van de grootste educatieve uitgevers ter wereld, Pearson, samen met Google een 'gratis' elektronische leeromgeving aan gaat bieden, die via cloud computing gebruikt kan worden: OpenClass. In artikelen zoals Quick Thoughts on Pearson's New Free OpenClass LMS ligt dan al snel het accent op de functionaliteiten van deze elektronische leeromgeving.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Overzicht met ervaringen met open source elektronische leeromgevingen (#in)

De titel A Guide to K-12 Open Source LMS Options dekt de lading maar ten dele. Ik had althans een uitvoerige handleiding verwacht over het gebruik en de invoering van open source elektronische leeromgevingen (ELO). Het artikel uit THE Journal bevat daarentegen vooral een beschrijving van een aantal cases waarin Moodle,

Lees meer ›

Tags: ,

Meer aandacht voor open source binnen ICT-opleidingen

Ik heb me eerder kritisch uitgelaten over de samenwerking tussen ICT-opleidingen in het MBO en enkele grote bedrijven. Ik vreesde onder meer dat de aandacht voor open source software binnen het middelbaar beroepsonderwijs hiermee in het verdomhoekje zou raken.

Sinds die tijd is er één en ander gebeurd.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Fronter profileert zich niet langer als open source

In Online Educa’s Platinum Sponsor Fronter is a Closed Source Proprietary Product Part 2 doet Hans de Zwart verslag van een gesprek dat hij tijdens de Online Educa Berlijn had met Fronter's CEO, Roger Larsen. Hans had getwitterd dat Fronter zich tot zijn teleurstelling nog steeds profileert als 'open source software'

Lees meer ›

Tags: , , ,

Openheid voorwaarde maatschappelijke relevantie (hoger) onderwijs

David Wiley en John Hilton III hebben onlangs een uitstekend artikel geschreven waarin zij betogen dat 'openheid' een fundamentele waarde is voor instellingen voor hoger onderwijs, en zelfs voorwaarde voor hun maatschappelijke relevantie. Zes technologische ontwikkelingen zijn volgens de auteurs hierop van invloed:

  • Het primaire format van informatie is veranderd van analoog in digitaal.

Lees meer ›

Tags: , ,

Top

%d bloggers liken dit: