Fronter profileert zich niet langer als open source

In Online Educa’s Platinum Sponsor Fronter is a Closed Source Proprietary Product Part 2 doet Hans de Zwart verslag van een gesprek dat hij tijdens de Online Educa Berlijn had met Fronter's CEO, Roger Larsen. Hans had getwitterd dat Fronter zich tot zijn teleurstelling nog steeds profileert als 'open source software' (OSS). Misleidend, vindt Hans, omdat Fronter geen OSS is.

Roger had hem daarom uitgenodigd voor een gesprek. Hij gaf daarin aan dat Fronter niet de bedoeling heeft potentiële klanten te misleiden, maar zich al als open source profileert voordat de open source 'beweging' een specifieke betekenis aan het begrip gaf.

In het gesprek met Larsen en in zijn laatste blogpost bestrijdt Hans dit. En mijns inziens is dat terecht. Zijn bezwaar lijkt alleen achterhaald te zijn. Zowel in de Engelstalige als Nederlandstalige brochure profileert Fronter zich inmiddels met een 'open filosofie' (tijdens de laatste Online Educa was dat inderdaad  nog anders). Zij stellen dat Fronter gebruikt maakt van open standaarden, en dat een open ontwikkelingsproces gevolgd wordt ("beheerd door gebruikers in referentiegroepen"). Beide beweringen zijn correct, ook al moet de invloed van referentiegroepen op de productontwikkeling ook niet overdreven worden.

Het afgelopen jaar heeft Gilde Opleidingen na een uitgebreid selectieproces bewust gekozen voor Fronter. Mede op basis van de ervaringen tot nu toe durf ik te stellen dat Fronter één van de meest gebruikersvriendelijke elektronische leeromgevingen is, die ik ken. Fronter sluit goed aan bij de 'zone van naaste ontwikkeling' van menig onderwijsgevende, is flexibel en betrekt relevante, eigentijdse didactische en technologische ontwikkelingen (zoals web 2.0) bij het ontwikkelproces. Maar Fronter is inderdaad geen open source. Zo heeft Fronter zich richting Gilde Opleidingen ook niet geprofileerd, ook al was ik daar op basis van de Online Educa 2008 beducht voor. Ik ben blij dat zij dat nu ook niet meer doen in hun brochures.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

5 reacties

  1. Mmmm, ik ben nog niet helemaal blij. Op pagina 6 van de Engelse brochure staat nog steeds “Open Source”… Of ben ik teveel een zeurkous?

  2. @Hans de Zwart: nee. vast per abuis blijven staan. Want de prominente vermelding is verdwenen. De NL-versie van de brochure had ik doorzocht op ‘open source’.

  3. Ik ben een groot liefhebber van open source. Open source zorgt ervoor dat je als klant minder afhankelijk wordt van de leverancier en je er voor kunt zorgen dat je product beter samenwerkt met dat van anderen. Dat kan omdat de broncode beschikbaar is.
    Dat de term open source, een gewone Engelse term, synoniem is geworden voor “gratis” software valt Fronter niet te verwijten. Een ontsluitingswijze voor software is zo verworden tot een filosofie. Jammer en onnodig.

  4. Voor zover ik weet, krijg je de source code erbij als je het product Fronter koopt en mag je hier ook gebruik van maken of de code wijzigen. Is dat niet HET belangrijkste kenmerk van een open source product? Niet dat het gratis is volgens mij. Werkend voor een e-learning software leverancier met grote klanten wereldwijd in onderwijs, bedrijfsleven en overheid kan ik zeggen dat het belangrijkste is dat een leverancier openstaat voor de input van klanten en dat de toekomst gegarandeerd is op de een of andere manier.

  5. @Rene Nederhand en @Goran Kattenberg: er zijn diverse criteria die bepalen of software open source is of niet. Zie: http://www.opensource.org/docs/osd
    Het begrip ‘gratis’ is erg betrekkelijk. Licentiekosten maken immers maar een beperkt deel uit van de kosten. Het ideeëngoed er achter is volgens mij veel belangrijker.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *