Vraagt onderzoekend leren om andere standaarden?

Hebben we nieuwe standaarden nodig, als we gebruik maken van onderzoekend leren of projectonderwijs? Thom Markham meent van wel, terwijl ik me dat ernstig afvraag.

In de Verenigde Staten lijken ze nog steeds op te kijken van onderzoekend leren en projectonderwijs. Dat blijkt weer eens uit de bijdrage The Challenges and Realities of Inquiry-Based Learning. Thom Markham opent zijn bijdrage met een succesverhaal van ouderejaars van een high school die een halve dag per jaar aan een interdisciplinair project hebben gewerkt. De vraag is volgens Markham echter hoe we weten

if inquiry-based learning is successful, and what non-standardized measures of achievement, like better attitude, apply?

Deze manier van leren past immers niet goed bij de bestaande gestandardiseerde manieren van toetsen. Markham zoekt de oplossing hiervoor in een nieuwe set van ‘performance standards‘ ten behoeve van het beoordelen van bekwaamheden zoals kritisch denken en creativiteit. Dergelijke standaarden dagen volgens hem ook uit tot leren. Je hebt volgens hem ook meer objectiviteit nodig bij het beoordelen van dergelijke bekwaamheden.

Vervolgens gaat de auteur in op het beoordelen van het proces van samenwerkend leren, van kritisch denken (en de bijdrage van formatieve beoordelingen) en attitudes en bekwaamheden die nodig zijn voor het doen van onderzoek (zoals zelfmanagement of flexibiliteit). Daar komt bij dat een zekere kennisbasis volgens de auteur noodzakelijk is voor inquiry-based learning, zodat bestaande standaarden niet zo maar kunnen verdwijnen.

Ik heb wel moeite met deze bijdrage. Dat begint bij het feit dat Markham samenwerkend leren, inquiry-based learning en projectonderwijs op één hoop lijkt te gooien. Dat is niet terecht. Daar komt bij dat hij voorbij gaat aan het feit dat bepaalde processen (zoals het doen van onderzoek) al gebaseerd zijn op bepaalde standaarden. Ook kun je wel degelijk beschrijven welk gedrag je verwacht te zien van lerenden, zijn andere manieren van beoordelen denkbaar (denk aan het portfolio) en kan ook gezorgd worden voor objectiviteit door gebruik te maken van meerdere beoordelaars. Hoe worden onderzoekers of medewerkers van een Research & Development laboratorium bijvoorbeeld beoordeeld?

Inquiry-based learning en samenwerkend leren zijn overigens lang niet altijd effectieve manieren van leren. Het zijn ook aanpakken die vragen om een andere wijze van beoordelen. Ik vraag me echter af of nieuwe standaarden daarbij helpen.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord