Blog Archives

Verbetering van prestaties op de werkplek is gebaat bij meer systeemdenken

Organisaties die aan de slag gaan met technology enhanced learning, zijn bezig met verbeteringen en innovaties. De strategie die men daarbij kiest is er vaak één van experimenten en professionalisering. Als je ‘performance’ op de werkplek echter wilt verbeteren, dan heeft het weinig zin om je alleen te richten op het vergroten van de deskundigheid van medewerkers.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Hoe kun je je strategische denkvaardigheden ontwikkelen?

Strategisch kunnen denken is een belangrijke bekwaamheid voor veel professionals. Hoe kun je de bekwaamheid ‘strategisch denken’ ontwikkelen? Leer je zo iets binnen een cursus?

Lees meer ›

Tags: , ,

In hoeverre bepalen ICT-systemen de praktijk van het onderwijs?

Gisteren ontspon zich een korte Twitter-discussie over over leerlingvolgsystemen (en elektronische leeromgevingen) die richting zouden geven aan de praktijk van het onderwijs. De vraag daarbij was/is of dat inderdaad het geval is, en of dat erg is. Aangezien deze discussie m.i. minder geschikt is voor x-keer 140 tekens, wil ik er deze blogpost aan wijden.

Lees meer ›

Tags: , ,

Schoolverbetering en blended learning

Nicholas Donohue en Lourenco Garcia beschrijven op Edutopia hoe blended learning heeft geleid tot betere onderwijsprestaties van een zogenaamde achterstandsschool. Tegelijkertijd illustreren zij dat blended learning meer is dan online en ‘face-to-face’ leren combineren.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Chaos theorie en complexiteitsdenken kunnen het onderwijssysteem helpen begrijpen

Onderwijsinnovaties (met of zonder ICT) zijn complex van aard. Je kunt hier hooguit invloed op uit oefenen, maar ze niet controleren of managen. Deze conclusie kun je afleiden uit de chaos theorie.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

De ontkoppeling van het hoger onderwijs

Het hoger onderwijs heeft te maken met een aantal ontwikkelingen die een impuls bieden voor een systeemverandering. Internettechnologie kan daarbij een belangrijke stimulerende kracht zijn. Er zijn echter ook nodig de nodige onzekerheden en onbeantwoorde vragen.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Kijk ook naar het onderwijssysteem, niet alleen naar de onderwijspraktijk

Larry Cuban heeft kritiek op onderwijshervormers. Daarbij lijkt hij zich vooral te focussen op de onderwijspraktijk, maar weinig oog te hebben voor het onderwijssysteem.

Lees meer ›

Tags: ,

Vereisen onderwijsinnovaties systeemveranderingen?

George Siemens heeft een prikkelende bijdrage geschreven over innovaties binnen het onderwijs, als gevolg van technologie. Hij stelt dat het onderwijssysteem de grenzen bepaald van deze vernieuwingen. Technologieën als leermanagementsystemen, interactieve whiteboards of studentinformatiesystemen worden geadopteerd omdat ze passen binnen de grenzen van het onderwijssysteem (maar ook nauwelijks tot echte innovaties leiden).

Lees meer ›

Tags: , , ,

Top

%d bloggers liken dit: