Vereisen onderwijsinnovaties systeemveranderingen?

George Siemens heeft een prikkelende bijdrage geschreven over innovaties binnen het onderwijs, als gevolg van technologie. Hij stelt dat het onderwijssysteem de grenzen bepaald van deze vernieuwingen. Technologieën als leermanagementsystemen, interactieve whiteboards of studentinformatiesystemen worden geadopteerd omdat ze passen binnen de grenzen van het onderwijssysteem (maar ook nauwelijks tot echte

Lees verder