Blog Archives

Fraude voorkomen bij online toetsen en examens

Zelfs onderwijsinstellingen en opleidingsinstituten die op grote schaal online leren inzetten, laten hun lerenden vaak nog naar locaties komen om daar toetsen en examens te maken. Maar ook dat gaat veranderen.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Gestandaardiseerde testen passen niet bij bekwaamheden van de 21ste eeuw

Voor de bekwaamheden van de 21ste eeuw zijn andere manieren van beoordelen nodig, dan het afnemen van gestandaardiseerde testen. Dat stelt Maggie Hos McGrane. Er moet immers een relatie zijn tussen te behalen leerdoelen en de wijze waarop je deze doelen toetst. Vind je belangrijk dat lerenden kritisch leren denken,

Lees meer ›

Tags: , , ,

Beoordelen: een Kafkaësk proces? (#in)

7 reasons why Kafka would have loved assessment is op z'n minst een originele blogpost waarin Donald Clark de bestaande praktijk van beoordelen vergelijkt met Het Proces van Franz Kafka.

Young people are in a perpetual world of exams and are not sure why the world is so determined to accuse them and find them guilty of not knowing huge tranches of weird stuff.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Weg met cijfers voor formatieve beoordelingen (#in)

Donald Clark heeft een keynote bijgewoond van assessment 'goeroe' professor Paul Black en vat samen waarom het geven van cijfers voor formatieve beoordelingen schadelijk is voor het leerproces:

  • Cijfers suggereren een eindpunt. Geef liever feedback, gericht op verbetering.
  • Cijfers zeggen niets over de mate waarin een lerende zichzelf kan verbeteren of kan veranderen.

Lees meer ›

Tags: , , , , ,

Questionmark App voor de iPhone® and iPad™ (#in)

Questionmark Perception (QMP) is waarschijnlijk wereldwijd de meest gebruikte elektronische toetsapplicatie. Ook in Nederland wordt QMP gebruikt. Binnen eigentijdse vormen van leren kunnen dergelijke applicaties worden gebruikt voor het op een efficiënte en flexibele manier:

  • in kaart brengen van de voorkennis
  • diagnosticeren van de eigen vaardigheden (denk aan taal en rekenen)
  • oefenen (oefentoetsen)
  • peilen of het geleerde begrepen is (tussentoets)
  • testen of lerenden weten hoe zij bepaalde kennis moeten toepassen

(Meer informatie)

De firma Questionmark is onlangs met een gratis app gekomen voor de iPhone,

Lees meer ›

Tags: ,

Weg met standaard testen

Binnen het Nederlandse voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs neemt de neiging toe om alle leerlingen van een opleiding te beoordelen met standaard testen. Niet doen, zegt Ken Robinson in dit interview.

Robinson benadrukt dat gestandaardiseerde testen soms noodzakelijk zijn. Denk aan bloedtesten. Toetsen in het onderwijs gaan er echter van uit dat alle kinderen hetzelfde zijn.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Digitaal toetsen en competentiegericht leren (Hoe kan ICT competentiegericht leren versterken?)

Na aanvankelijk populair te zijn geweest, is het nut van digitaal toetsen bij de invoering van competentiegericht leren ter discussie gesteld. Niet terecht betoog ik in Digitaal toetsen en competentiegericht leren , editie elf uit de reeks Hoe kan ICT competentiegericht leren versterken?. Mits je deze applicaties maar didactisch zinvol in zet.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Digitaal toetsen en competentiegericht leren

Toetsen kunnen worden omschreven als het doen van een ‘meting’ met een bijbehorende uitspraak over de mate van beheersing van kennis en vaardigheid (zie Van der Zande, 2009). Vaak gaat het daarbij om een oordeel. Een toets kan echter ook worden gebruikt om te oefenen.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Top

%d bloggers liken dit: