Weg met standaard testen

Binnen het Nederlandse voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs neemt de neiging toe om alle leerlingen van een opleiding te beoordelen met standaard testen. Niet doen, zegt Ken Robinson in dit interview.

Robinson benadrukt dat gestandaardiseerde testen soms noodzakelijk zijn. Denk aan bloedtesten. Toetsen in het onderwijs gaan er echter van uit dat alle kinderen hetzelfde zijn. Kinderen hebben echter verschillende talenten en leren op diverse manieren. Standaard testen houden daar onvoldoende rekening mee. Robinson spreekt in het vraaggesprek daarom over het onderwijssysteem als een verouderd "manufacturing system".

Volgens sir Ken Robinson gaan we veel te veel uit van een beperkte visie op intelligentie. Hij pleit er voor om meer te kijken naar de vermogens van mensen, naar waar kinderen goed in zijn. "Rethinking talent" is nodig. Daar moet je vervolgens je onderwijssysteem om heen bouwen.

Ik ben het daar mee eens, maar wil wel benadrukken dat het onderwijs leerlingen ook moet helpen dingen te leren, die zij nog niet zo goed beheersen. En je niet alleen richten op zaken die de leerling al onder de knie heeft. Bij samenwerkend leren loop je bijvoorbeeld het risico dat leerlingen die taken gaan uitvoeren waar zij al goed in zijn. Docenten moeten daar voor waken. Het is echter zinloos leerlingen iets te laten leren waar zij geen talent voor hebben noch passie voor voelen.

Wil je Ken Robinson live aan het woord horen? Dat kan volgende week woensdag. In het kader van de reeks The Future of Education interviewt Steve Hargadon op woensdag 31 maart a.s. via de applicatie Elluminate. Je moet er wel vroeg voor opstaan of laat naar bed voor gaan. Het interview duurt van 2 tot 3 uur 's nachts (dus als de woensdag net is begonnen). Meer informatie?

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *