Blog Archives

Mijn eerste ervaring met de Oculus Rift

Vandaag heb ik voor het eerst aan den lijve kennisgemaakt met de Oculus Rift. Dit is een virtual reality headset waarmee je bijvoorbeeld serious games kunt gebruiken. Lees en huiver mee met mijn ‘experience’.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Online samenwerkend leren terwijl studenten elkaar ook ontmoeten

Waarom zou je studenten online samen laten leren, terwijl zij elkaar ook in levende lijve ontmoeten? Online communiceren is immers complexer dan face to face communiceren? De bijdrage Collaborative Learning Spaces Become Virtual Reality geeft een deel van het antwoord.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Een derde leven voor virtuele werelden en leren?

De driedimensionale virtuele wereld heeft het maar moeilijk. Toch zijn weer nieuwe 3D platforms in opkomst. Is er een derde leven voor virtuele werelden en leren?

Lees meer ›

Tags: ,

Bereiken 3D omgevingen het momentum als het gaat om leren?

Een aantal jaren geleden was er erg veel aandacht voor het gebruik van virtuele driedimensionale omgevingen binnen leersituaties. Vooral Second Life was een hype. De laatste tijd is het behoorlijk stil op dit terrein. Karl Kapp betoogt echter dat deze 3D omgevingen allesbehalve dood zijn. Sterker: volgens hem zullen zij onderwijs,

Lees meer ›

Tags: , ,

Storytelling in virtuele werelden

Volgens Karl Kapp is de meerwaarde van virtuele werelden voor storytelling, dat de lerende ook een karakter kan worden van het verhaal. Een effectief verhaal binnen een virtuele werreld moet volgens hem een aantal elementen bevatten:

  • karakters
  • plot
  • spanning
  • oplossing
  • conclusie (wat hebben we van het verhaal geleerd?)

Kapp stelt:


A well crafted story is focused on helping the learner to solve problems and when it is done in a virtual world,

Lees meer ›

Tags: , ,

De ontwikkeling van sterk interactieve virtuele omgevingen

In Virtual Worlds, Simulations, and Games for Education: A Unifying View laat Clark Aldrich zien hoe virtuele werelden, simulaties en educatieve games met elkaar samen hangen. Hij presenteert ze op een continuum van zogenaamde highly interactive virtual environments, en vergelijkt het gebruik ervan met de kennismaking van kinderen met het zwembad.

Lees meer ›

Tags: , ,

Symposium Gaming in het onderwijs

Tijdens het symposium Gaming in het onderwijs: leren in een virtuele wereld -waar ik een presentatie mocht verzorgen- is op verschillende manieren aandacht besteed aan de ontwikkeling van simulaties en spellen voor onderwijsdoeleinden. Erj was trouwens geen sprake van een nauwe afbakening van virtuele werelden, games en simulaties.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Effectief leren binnen virtuele werelden

Vandaag mocht ik een presentatie verzorgen tijdens het het symposium Gaming in het onderwijs: leren in een virtuele wereld, dat bij de Haagse Hogeschool plaatsvond. Ik heb verteld over mijn haat-liefde verhouding met virtuele werelden. Ik zie (nog) een aantal beperkingen (vooral voor grootschalig gebruik). Tegelijkertijd zie ik ook de mogelijke voordelen virtuele werelden voor leren.

Lees meer ›

Tags: , ,

Top

%d bloggers liken dit: