Inleidingen op de Metaverse en de potentie voor leren, opleiden en onderwijs

De afgelopen tijd zijn verschillende bijdragen verschenen over de Metaverse en de betekenis van deze ontwikkeling voor leren, opleiden en onderwijs. Ik wil vier van deze bijdragen hier kort de revue laten passeren.

Het eerste wat daarbij opvalt, is dat de naam ‘Metaverse’ steeds wordt uitgelegd. Dat is tekenend voor een nieuwe trend of hype. Op een gegeven is de naam zo ingeburgerd dat deze niet meer gedefinieerd hoeft te worden (denk aan internet of email).

Introduction to the metaverse report 2021 is een inleiding op de metaverse. Zij gebruiken de volgende definitie: De Metaverse is een uitgebreid netwerk van persistente, in real time gesimuleerde 3D-werelden en simulaties die continuïteit van identiteit, objecten, geschiedenis, betalingen en rechten ondersteunen, en die synchroon kunnen worden ervaren door een effectief onbeperkt aantal gebruikers, elk met een individueel gevoel van aanwezigheid.

Dit rapport beschrijft de historische ontwikkeling van de Metaverse en schetst het ecosysteem. De samenstellers kijken vooral naar de impact op gaming. Ook staan zij stil bij Non-Fungible Tokens (NFT). Dat zijn een unieke digitale en onvervangbare items waar mensen eigenaar van kunnen zijn. Bijvoorbeeld digitale kunstwerken. In de Metaverse kun je daar in handelen.

In Metaverse: Augmented reality inventor warns it could be far worse than social media waarschuwt Louis Rosenberg voor de negatieve kanten van de Metaverse. Rosenberg vreest dat de Metaverse het risico van sociale media om onwaarheden te verspreiden en verdeeldheid te bevorderen, verder kan versterken tot een niet te bevatten niveau. De Metaverse kan volgens hem een verraderlijke bedreiging voor de maatschappij en zelfs de realiteit zelf betekenen.

Deze ontwikkeling heeft volgens Rosenberg de potentie om ons realiteitsbesef te veranderen en de manier waarop we onze directe dagelijkse ervaringen interpreteren, te vervormen. Het fysieke en het virtuele worden zo overtuigend samengevoegd dat de grenzen in onze geest zullen verdwijnen. De verschillende lagen kunnen gemakkelijk worden gebruikt om ons te manipuleren. Machtige platformaanbieders zullen daarbij de infrastructuur controleren.

Louis Rosenberg vreest dat we volledig afhankelijk worden van de virtuele lagen van informatie die overal om ons heen geprojecteerd worden. Vandaag de dag kiezen we ervoor online te gaan. Over verschillende jaren is dat niet meer aan de orde en kunnen we de Metaverse niet meer verlaten.

What the Metaverse Means for Higher Education laat Ray Schroeder aan het woord over de Metaverse. De bijdrage start met een beschrijving van het fenomeen. Kenmerken zijn dan:

  • Het is een ‘immersive’ omgeving omdat alle gebruikers daadwerkelijk acties ondernemen en ermee interacteren. Je wordt er als het ware ‘ingezogen’.
  • Het is een online omgeving.
  • Het is een een persistente omgeving (altijd aanwezig).
  • Je kunt mensen op verschillende locaties in deze virtuele omgeving betrekken. Het wordt dus veel meer een visuele en interactieve omgeving dan we bij traditionele websites hebben.
  • Een gebruiker beweegt zich door middel van een avatar door deze omgeving. De avatar kan op jou lijken, of juist iemand anders representeren. Met behulp van de besturing kun je door deze omgeving lopen, springen of vliegen en met de gereedschappen interacteren.

De Metaverse kan dankzij sneller en stabieler internet werkelijkheid worden. Schroeder maakt daarbij de vergelijking met Second Life. In 2005 beschikten we echter nog niet over voldoende krachtige technologie om deze toepassing te gebruiken. Bovendien was het m.i. complex om Second Life te gebruiken, vooral als je in die omgeving wilde creëren. Volgens Schroeder zal het gemakkelijker worden voor tal van vakgebieden om de werkelijkheid van de beroepspraktijk te simuleren en deze simulaties te gebruiken als leerervaringen.

Raquel Ribeiro legt in ‘Metaverse’ and the educational potential: Is it so far away? de relatie tussen de Metaverse en Engelse taalonderwijs. ‘Meta’ betekent voorbij en ‘verse’ verwijst naar het universum. Volgens Ribeiro gebruiken technologiebedrijven deze term om te beschrijven wat na het internet, zoals we dat kennen, komt. De fysieke en virtuele realiteit versmelten.

via GIPHY

Leren in de Metaverse kan er dan als volgt uit zien, aldus het bedrijf Meta (voorheen Facebook):

Ribeiro verwacht dat de Metaverse meer “immersive learning activities” op het gebied van taalonderwijs mogelijk kan maken. Je kunt gemakkelijker converseren binnen deze omgeving dan met behulp van de huidige technologieën voor synchroon online leren.

De Metaverse is echt een ontwikkeling om in de gaten te houden, maar ook kritisch te volgen. Ik hoop dat het wel mee zal vallen met het ‘persistente’ karakter en dat we er ook bij tijd en wijle uit kunnen stappen. Verder moeten we ervoor waken dat publieke waarden niet verder in het geding zullen zijn en dat we manieren zullen vinden om manipulatie te ontmaskeren.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

2 reacties

  1. Wilfred, interessant en mooi stukje . Roept ook herinneren op alhier. 12 jaar geleden onderzoek gedaan in SL. Interesse in de data en uitkomsten?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.