Blog Archives

Het opnemen van hoorcolleges kan leerprestaties negatief beïnvloeden (als…)

Het opnemen van hoorcolleges heeft de laatste jaren een hoge vlucht genomen. Handig voor studenten die niet in staat zijn het hoorcollege bij te wonen. Nuttig om een hoorcollege (selectief) terug te kijken (bijvoorbeeld kort voor een tentamen), vooral voor studenten die om wat voor reden dan ook moeite hebben de taal van de docent te begrijpen.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Weblectures als reflectiemiddel voor de docent

Bij weblectures worden hoorcollege’s opgenomen zodat lerenden de opnames na afloop nogmaals (gedeeltelijk) in eigen tijd en tempo kunnen terugkijken. Weblectures kunnen ook worden gebruikt door lerenden die het college hebben gemist. Maar je kunt weblectures ook als docent gebruiken om je doceer-kwaliteiten te verbeteren.

Lees meer ›

Tags: , ,

Moeten we maar stoppen met webcolleges?

Een jaar of tien geleden nam de populariteit van het opnemen van hoorcolleges toe. Zoals zo vaak bij nieuwe leertechnologie, temperde het enthousiasme naar verloop van tijd. Is het tijd om afscheid te nemen van de zogenaamde weblectures oftewel webcolleges?

Lees meer ›

Tags: , ,

OnderwijsInnovatie over serious gaming, weblectures en een doorgeslagen toetscultuur

Deze week is het tweede nummer van 2013 van het blad OnderwijsInnovatie verschenen. Dit tijdschrift van de Open Universiteit behandelt allerlei initiatieven op het gebied van vernieuwing van het onderwijs.

Lees meer ›

Tags: , , , , ,

Promotie Pierre Gorissen over recorded lectures #reclec

Vandaag is Pierre Gorissen (@petermcallister) gepromoveerd op onderzoek naar het gebruik van opgenomen hoorcolleges. Wat zijn de belangrijkste conclusies?

Lees meer ›

Tags: , ,

Online Kennis: platform voor online presentaties en lezingen

Online Kennis is een platform dat vrij toegankelijke colleges, presentaties en kennisclips wil ontsluiten.

Lees meer ›

Tags: , ,

Donald Clark over het onderzoek van Pierre Gorissen (#in)

Dit is leuk: befaamd en veelal provocerend keynotespreker en edublogger Donald Clark vat een studie samen van 'ons aller' Pierre Gorissen. Pierre heeft tijdens de laatste ALT C-conferentie gesproken over een kleinschalig onderzoek naar het opnemen van hoorcolleges. De belangrijkste bevindingen zijn volgens Clark:

  1. Studenten bekijken opnames van hoorcolleges dikwijls van thuis uit,

Lees meer ›

Tags: , ,

Weblectures: het zijn vooral praktische bezwaren die tussen droom en daad staan

Steeds meer Amerikaanse colleges en universiteiten zijn van plan om hoorcolleges via internet toegankelijk te maken. Dat blijkt uit een recente studie, schrijft Spotlight magazine. Niet elke docent is er al klaar voor. Als bezwaren worden genoemd:

  • Men is verlegen.
  • Men is terughoudend om intellectueel eigendom te delen.

Lees meer ›

Tags:

Evaluatie weblectures Universiteit Utrecht

“Hoe wordt het gebruik van de
voorzieningen van weblectures geëvalueerd door docenten en studenten aan de UU?”

Deze vraag proberen mijn oud-collega's Renée Filius (die me hierover tipte) en Ineke Lam te beantwoorden in het Rapport Evaluatie weblectures
Universiteit Utrecht
(PDF). Zij hebben alle 73 docenten,

Lees meer ›

Tags: , , ,

Leiden ‘open’ weblectures tot beter en meer toegankelijk onderwijs?

Steeds meer instellingen voor hoger onderwijs nemen hoorcolleges op en maken die -vaak gratis- toegankelijk via internet. Donald Clark ziet zelfs tekenen dat dit fenomeen zal leiden tot een paradigma shift binnen het hoger onderwijs: expertise van docenten wordt toegankelijker, en de kwaliteit van hoorcolleges verbeterd.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Top

%d bloggers liken dit: