Weblectures als reflectiemiddel voor de docent

Bij weblectures worden hoorcollege’s opgenomen zodat lerenden de opnames na afloop nogmaals (gedeeltelijk) in eigen tijd en tempo kunnen terugkijken. Weblectures kunnen ook worden gebruikt door lerenden die het college hebben gemist. Maar je kunt weblectures ook als docent gebruiken om je doceer-kwaliteiten te verbeteren.

Catch BoxDit laatste doet Zac Woolfitt in Live Lecture Capture double experiment plus reflection!. Zac werkt bij InHolland. Hij was één van de deelnemers aan het meest recente ‘Online Educa’-diner dat ik heb georganiseerd.

Bij InHolland heeft men vrij recent een faciliteit geïnstalleerd voor het opnemen van live colleges. Zac heeft twee sessies van de Master Leren & Innoveren oplaten nemen. Je kunt hiermee als docent weblectures gemakkelijk opnemen (en opnames pauzeren). Er is een koppeling met het roostersysteem zodat de software weet wie de docent is, en wie de groep. Zac maakt ook gebruik van een Catch Box-microfoon voor interactie met de klas (zie foto). Eén van de tekortkomingen binnen veel weblectures is dat vragen zonder microfoon worden gesteld. De docent vergeet wel eens deze vragen te herhalen. Met de Catch Box-microfoon ondervang je dit.

In deze bijdrage schrijft Zac onder meer over technische specificaties van de gebruikte technologie. Het overgrote deel van zijn bijdrage bestaat echter uit een reflectie. Zac heeft de opnames namelijk zelf teruggekeken, en gebruikt om onder meer terug te blikken op de gebruikte technologie en de didactiek die hij hanteert.

Het valt hem bijvoorbeeld op dat hij weinig feedback geeft (Zack volgt nu een training bij mijn oud-collega Lia Voerman). Ook concludeert hij dat je niet men een leeg bord moet beginnen omdat de camera anders moeite heeft met het focussen. Ook wijst hij op het belang dat je je als docent bewust bent van je positie ten opzichte van de camera.

Hij schrijft ook dat je aan het begin spelregels met betrekking tot de Catch Box moet afspreken. Anders zijn vragen nog amper te verstaan.

Andere, didactische reflecties zijn:

  • Je kunt het beste gebruik maken van eenvoudige en strakke dia’s.
  • Ga voor een witte achtergrond staan, zodat non-verbale communicatie goed zichtbaar is.
  • Herhaal belangrijke zaken (bijvoorbeeld door terug te gaan naar dia’s; je kunt dia’s uiteraard ook terug laten keren).
  • Vermijd details, maar richt je op de meest relevante onderwerpen.
  • Vraag studenten hoe zij hun leerstrategie aanpassen, als zij weten dat colleges worden opgenomen.
  • Inventariseer bij de start vragen van lerenden, en gebruik deze om de bijeenkomst te structureren.
  • Schrijven op een bord vraagt de nodige aandacht bij het maken van opnames (zwarte stift, duidelijk schrijven, voorgestructureerde indeling maken).
  • Kies bij discussies voor een meer intieme setting (kring, in plaats van een klassikale setting met een docent boven op de tafel).

Zal Woolfitt blikt ook tevreden terug op het schrijven van een reflectie op basis van deze opnames. Hij realiseert zich dat veel docenten dit niet gemakkelijk zullen vinden.

I would suggest there is a development curve for teachers being comfortable and confident of their teaching on video. It has been quite an intense process but I’ve got a bunch of really good concrete improvement points for next time I’m (video) teaching.

Zac stelt in zijn bijdrage overigens ook dat het gebruik van weblectures niet onomstreden is. Er zijn wisselende ervaringen met het gebruik ervan door studenten. Verder staat het college als doceeractiviteit ter discussie. Waarom zou je opnames maken van een niet zo effectieve werkvorm? Bij het maken van een opname ervan, mis je bovendien interacties.

Mijn stelling is dat hoorcolleges effectiever worden als je deze meer interactief maakt. Als je deze inzet, kunnen weblectures een bruikbare aanvullende service zijn. Denk er dan wel over na hoe interacties tijdens colleges ook zinvol kunnen zijn voor weblectures. Bovendien kun je weblectures dikwijls ook verrijken met formatieve toetsvragen.

Zack laat bovendien zien dat deze opnames ook nog een interessante bijvangst kunnen hebben: ze fungeren als spiegel voor de docent.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant on technology enhanced learning. He provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 13 years he blogs about ICT and learning. June 2013 he published a book about elearning trends and developments (in Dutch). Recently he was co-author of a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , ,
Top

%d bloggers liken dit: