Blog Archives

Whitepaper online proctoring

SURF heeft verleden week een update gepubliceerd van de whitepaper online proctoring uit 2016. Ik heb deze update op verzoek van SURF gecoördineerd. Aanleiding voor deze update is uiteraard de coronacrisis, en de impact hiervan op summatief toetsen . De whitepaper is bedoeld om onderwijsinstellingen te ondersteunen bij het maken van de keuze al dan niet online proctoring in te zetten bij toetsen op afstand.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Kunnen data de kwaliteit van het onderwijs helpen verbeteren?

Sinds een jaar of tien koestert het (hoger) onderwijs hoge verwachtingen als het gaat om learning analytics. Het verzamelen, analyseren en rapporteren van data van studenten en hun omgeving zou moeten leiden tot meer inzicht in het onderwijs, op basis waarvan je het onderwijs kunt verbeteren. Je krijgt dus meer zicht en grip op online studiegedrag.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Waarom gebruikers vaak ontevreden zijn met hun digitale leeromgeving?

Het is bekend dat veel gebruikers hun leermanagement systeem niet willen aanbevelen aan anderen. Maar wat missen zij dan?

Lees meer ›

Tags: , , ,

Trends op het gebied van corporate learning

Sharon Boller van Bottom-Line Performance heeft een bondig whitepaper geschreven over trends op het gebied van e-learning binnen arbeidsorganisaties (corporate learning). Wat staat bedrijven en aanbieders van e-learning oplossingen volgens de auteur te wachten?

Lees meer ›

Tags: , ,

Bespreking Nederlandstalig whitepaper 21st Century Skills

Onlangs is een Nederlandstalig whitepaper over ’21st Century Skills’ verschenen. Een goed initiatief, al plaats ik bij de inhoud wel enkele kanttekeningen.

Lees meer ›

Tags: ,

White paper blended learning

The rise of K-12 blended learning is een whitepaper waarin Michael Horn en Heather Staker over blended learning binnen het zogenaamde K12-onderwijs. In dit paper bakenen zij allereerst het begrip 'blended (of hybride) learning' af. Opvallend daarbij is dat volgens de auteurs sprake is van blended learning als de lerende minstens enige controle heeft over tijd,

Lees meer ›

Tags: ,

Top

%d bloggers liken dit: