Whitepaper online proctoring

SURF heeft verleden week een update gepubliceerd van de whitepaper online proctoring uit 2016. Ik heb deze update op verzoek van SURF gecoördineerd. Aanleiding voor deze update is uiteraard de coronacrisis, en de impact hiervan op summatief toetsen . De whitepaper is bedoeld om onderwijsinstellingen te ondersteunen bij het maken van de keuze al dan niet online proctoring in te zetten bij toetsen op afstand.

whitepaper online proctoringMet deze whitepaper wil SURF meer inzicht geven in online proctoring en de vraagstukken die daarbij een rol spelen. De whitepaper bestaat uit drie delen.

Het eerste deel (hoofdstukken 1, 2 en 3) is van algemene aard. De hoofdstukken 1 en 2 beschrijven welke vormen er bestaan en in welke situaties online proctoring nu gebruikt wordt. Hoofdstuk 3 behandelt een groot aantal vraagstukken bij gebruik van online proctoring (privacybescherming, veiligheid en fraudebestrijding, kosten).

De delen twee en drie van deze whitepaper bieden verdieping. Hoofdstuk 4 gaat dieper in op privacybescherming en hoofdstuk 5 gaat uitgebreid in op veiligheid en fraudebestrijding.

Twee belangrijke inzichten uit deze publicatie zijn wat bij betreft:

1) De privacy-impact bij grootschalige invoering van online proctoring is groot. De coronacrisis heeft echter veel invloed op het maken van afwegingen over privacy, ook op het gebied van online proctoring. Als tentamens niet gemaakt kunnen worden in grote toetszalen, dan is online proctoring eerder het minst ingrijpende middel. De balans tussen de rechten en vrijheden van de studenten (privacy) en het gerechtvaardigd belang van de instelling (veilige tentamens afnemen) slaat sneller door naar een toepassing van online proctoring op basis van gerechtvaardigd belang. Je ziet dat instellingen hier verschillende keuzes in maken. Voor grootschalige toepassing in ‘normale’ tijden is toepassing van online proctoring waarschijnlijk nog slechts mogelijk met toestemming van de student.

2) Op het gebied van fraudebestendigheid speelt bij online proctoring een extra risico. Als online proctoring langdurig en vooral op grote schaal wordt toegepast, dan is de kans groot dat er software ontwikkeld wordt waarmee online proctoring omzeild kan worden. Als studenten weten dat deze software bestaat en gebruikt kan worden, dan maakt dit frauderen eenvoudiger.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *