Blog Archives

Weerspiegelt 70:20:10 de praktijk van ‘corporate learning’?

Er wordt op het gebied van ‘corporate learning’ regelmatig geschreven over ’70:20:10’ als alternatieve benadering voor leren via cursussen en trainingen. Volgens Ryan Tracy kunnen we deze benadering beter beschouwen als een lens, dan als een wenselijke ratio. Volgens mij is er één grote ‘maar’ bij zijn redenering te plaatsen.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Hoe kun je leren integreren met werk?

Werkplek leren kan een krachtige en betekenisvolle vorm van leren zijn. Er zijn verschillende manieren waarop je leren door professionals op de werkplek vorm kunt geven. Volgens mij moet je daarbij overigens niet te veel over leren praten.

Lees meer ›

Tags: ,

Het bewijs achter 70:20:10?

Het 70:20:10-model staat volop in de belangstelling. Er is echter ook kritiek op dit model. Charles Jennings, Laura Overton en Genny Dixon hebben verleden week daarom een rapport gepubliceerd met de titel 70+20+10=100 The Evidence Behind the Numbers. Waar heeft dit bewijs betrekking op?

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Waar is het bewijs voor 70:20:10?

Het afgelopen weekend ontspon zich een discussie tussen Pedro De Bruyckere en Charles Jennings over het bewijs achter het 70:20:10-raamwerk. Pedro vraagt in een blogpost naar een verwijzing naar een meta-studie over dit onderwerp. Bij dezen mijn bijdrage aan deze discussie.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Leren met leertechnologie: trends en ontwikkelingen #SPOK15

“Sharing the Power of Knowledge”. Onder die noemer organiseert het Expertise Centrum Opleidingskunde Defensie al enkele jaren een meerdaags seminar voor opleiders binnen Defensie. Ik mocht hier vandaag een keynote verzorgen over trends en ontwikkelingen op het gebied van leren met leertechnologie.

Lees meer ›

Tags: , , , , ,

Leren in de toekomst: doelgericht, efficiënt, competentiegericht en divers

Hoe zal het leren van werkende volwassenen eruit gaan zien? Volgens Ruben Bellens in elk geval heel anders dan vandaag de dag gebruikelijk is. Ik deel zijn perspectief grotendeels, maar vind ook dat hij een aantal aspecten explicieter mag maken.

Lees meer ›

Tags: , , , , ,

Studenten moeten leren een leven lang te leren

Aangezien een leven lang leren steeds belangrijker wordt, en kenniswerkers vooral op andere manieren leren dan via scholing en training, zal het hoger onderwijs studenten  moeten leren hoe zij effectief en efficiënt kunnen leren nadat zij het onderwijs hebben verlaten. Dat is één van mijn conclusies na lezing van de bijdrage Betere studiekeuze helpt LLL.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

CINOP Lentesessie: drie trends ICT en leren

Vandaag heeft CINOP een bijeenkomst georganiseerd waar men een ‘goed gesprek’ met relaties heeft gevoerd over de kruisbestuiving tussen arbeidsmarkt en onderwijs. Ik mocht daarbij met Pieter van Knippenberg (ROC West-Brabant) ingaan op de toekomst van het leren, en de impact van technologie op dit leren.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

WICER-model als alternatief voor het 70-20-10 model

Half december 2014 heb ik mijn bezwaren tegen het 70-20-10 model beschreven. In deze blog post wil ik een alternatief presenteren: het WICER-model.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Top

%d bloggers liken dit: