Tien feiten en fabels over online leren

Ik heb zojuist op verzoek van de GGZ Ecademy een webinar verzorgd over mijn top 10 feiten en fabels over online leren. Ik heb dat vooral gedaan aan de hand van een quiz.

De fabels en feiten zijn:

 1. Jonge werknemers willen op een andere manier leren dan oudere werknemers
 2. Kennis kunnen we opzoeken. We hoeven geen kennis meer te onthouden
 3. Online leren is minder effectief dan fysiek onderwijs
 4. Bij online leren moeten we ook uitgaan van de leerpiramide
 5. Inspelen op leerstijlen bij ontwerpen van online leren is effectief
 6. Voorkennis activeren is effectief bij online leren
 7. 70% werkplek leren, 20% coaching, 10% instructie is de ideale mix. Dit heeft gevolgen voor online leren
 8. Zelfregulatie is zeer belangrijk voor effectief online leren
 9. Neurowetenschappen hebben nieuwe kennis opgeleverd tbv didactiek van online leren
 10. Live online conversaties verlopen in het algemeen moeizamer dan face-to-face conversaties

Voordat je verder leest: wat zijn volgens jou fabels, en wat feiten?

Enkele opvallende uitslagen:

 • Een meerderheid koos met uitzondering van twee vragen het juiste antwoord.
 • 49 van de 62 stemmers meent terecht dat de stelling ‘Online leren is minder effectief dan fysiek leren’ een mythe is.
 • Iets meer dan de helft van de deelnemers gelooft ten onrechte dat de leerpiramide een feit is.
 • Bijna iedereen denkt terecht dat het activeren van voorkennis effectief is bij online leren.
 • De stelling ‘Neurowetenschappen hebben nieuwe kennis opgeleverd tbv didactiek van online leren’ wordt door 65% van de deelnemers ten onrechte als een feit beschouwd.
 • Iets meer aanwezigen vindt de stelling ‘Live online conversaties verlopen iha moeizamer dan face-to-face conversaties’ terecht een feit en geen fabel.

Daarna ben ik ingegaan op de vraag:

Hoe kunnen we fabels van feiten onderscheiden als het gaat om online leren?

 • We moeten ons realiseren dat we slechte inschatters zijn van de gevolgen van technologie. We overschatten of onderschatten de gevolgen van technologie. Dat leidt er o.a. toe dat we vaak onterecht denken dat technologie op zich zal leiden tot een ‘revolutie’ op het gebied van leren.
 • We zijn lang niet altijd in staat om trends van hypes te onderscheiden. Trends voltrekken zich in een traag tempo, maar hebben een duurzaam karakter. Hypes komen snel op, maar verdwijnen ook weer snel. Hypes krijgen meer aandacht dan ze eigenlijk verdienen. Bepaalde tools worden vaak ‘gehypt’ (zoals Second Life). Terwijl virtuele werelden trends zijn. Er kan overigens ook sprake zijn dat hypes in een specifieke context voorkomen. Het kan bijvoorbeeld het geval zijn dat blockchain technologie in bepaalde sectoren grote invloed krijgt (bijvoorbeeld op het gebied van juridische dienstverlening), maar dat binnen het onderwijs de gevolgen niet in verhouding staan tot de aandacht die de technologie krijgt. Je weet pas op langere termijn of iets een trend of hype is.
 • Wees kritisch. Wees je ervan bewust dat onze sector heel goed in ‘branding’. Bijvoorbeeld een concept positioneren omdat het goed verkoopt, ondanks dat er geen bewijs is dat het werkt. Vraag dus door. Prik ballonnen met gebakken lucht lek. Microlearning kan bijvoorbeeld een goede manier van leren zijn. Er is echter ook weleens sprake van claims die niet kunnen worden waargemaakt (zoals: leerresultaten worden met 40% verbeterd).
 • Wees je ervan bewust dat er een verschil is tussen een opinie/visie en een feit. Over een opinie en visie kun je discussiëren, over een feit eigenlijk niet. Als het goed is zijn opinies en visies wel gebaseerd op feiten.
 • Blijf leren. Veel mythes tierden welig binnen opleidingen en congressen voor docenten. Ik heb ook ooit in de leerpiramide geloofd omdat deze tijdens een internationale conferentie over onderwijsonderzoek werd gepresenteerd. Je moet echter bij blijven op je vakgebied. Niet blijven vertrouwen op wat je ooit geleerd hebt.
 • Wees je bewust van de verwevenheid van technologie en didactiek. Kijk naar hoe leertechnologie bewezen didactische principes kan helpen versterken. Maar kijk ook naar de potentie van technologie. Welke didactische aanpakken, die werken, kun je beter of efficiënter realiseren nu je de beschikking hebt over technologie. Zelftoetsen kun je bijvoorbeeld makkelijker mogelijk maken met technologie, dan zonder.

Hieronder vind je mijn slides, met o.a. een toelichting waarom een stelling een fabel of feit is.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *