Tijd en professionalisering essentieel voor de adoptie van leertechnologie

Leertechnologie heeft de potentie om vraagstukken waarmee docenten te maken hebben aan te pakken, en het leren van lerenden te ondersteunen. Toch wordt deze potentie vaak niet voldoende benut. De bijdrage Teachers Require Training and Time to use Educational Technology vat aan de hand van een aantal onderzoeken en opiniërende artikelen samen wat daar de belangrijkste redenen van zijn.

In de kern komen de belangrijkste redenen op het volgende neer:

  • Docenten hebben niet genoeg tijd om de in het onderwijs geïmplementeerde technologieën te evalueren en te leren gebruiken. De meeste docenten erkennen de kracht van de leertechnologie. Ruim tachtig procent zegt in staat te zijn deze toe te passen en wil dat ook. Ruim een derde is niet tevreden met de beschikbare tijd die wordt uitgetrokken om te leren hoe een leertechnologie moet worden gebruikt of om deze te beoordelen. Vijftien procent geeft aan dat zij geen opleiding hebben gekregen om de leertechnologieën te gebruiken.
  • Docenten maken via hun gemeenschappen en netwerken kennis met leertechnologie en hebben ook een duidelijk beeld van de behoefte. Het zijn echter de leidinggevenden die beslissen over de aanschaf.
  • Institutionele veranderingen die zorgen voor meer tijd, betere professionalisering en een plaats aan de besluitvormingstafel zijn startpunten voor een beter gebruik van leertechnologie.
  • Strategische planning van de technologie-investeringen is van groot belang. Planners houden vaak onvoldoende rekening met de nodige upgrades en licenties, vervangende apparatuur, beveiligingssystemen en kritieke informatietechnologie (IT)-infrastructuurelementen. Docenten moeten blijven investeren in professionalisering omdat leertechnologieën doorontwikkelen.
  • De geschiedenis herhaalt zich dikwijls bij instellingen. Zij gebruiken leertechnologie die niet werkt in de specifieke context van de school. Deze leertechnologie wordt onvoldoende gebruikt en vervangen door andere leertechnologie die niet werkt.
  • Grote groepen docenten zijn nauwelijks in staat ‘digitaal leren’ toe te passen. De behoefte aan professionalisering op dit terrein is groot.
  • De integratie van leertechnologie is van cruciaal belang bij professionalisering van docenten, maar wordt niet op grote schaal geëvalueerd.
  • EdTech bedrijven pretenderen onderwijs vaak beter te begrijpen dan docenten en luisteren onvoldoende naar docenten over hoe leren plaatsvindt. Dat geldt vaak ook voor schoolleiders.
  • Docenten beschikken niet over de instrumenten of prikkels om hun ervaringen met het gebruik van de technologieën te documenteren en hun geleerde lessen te delen met collega’s van andere instellingen.
  • Een gebrek aan technische ondersteuning vormt vaak een drempel voor de adoptie van leertechnologie.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.