Tips voor het creëren van effectieve microlearning

Volgens Tanushree Chatterjee gaat microlearning over het leveren van gerichte leerervaringen die inspelen op specifieke leerdoelen. Deze hapklare modules kunnen verschillende formaten hebben, zoals video’s, infographics, podcasts of interactieve quizzen. In deze bijdrage geeft zij onder meer zeven tips voor effectieve, leerzame, microlearning modules.

an adult learner in a modern, professional office studying various microlearning modules on a laptop, using exclusively black, beige, red, and brown colors.

Zij schrijft dat microlearning flexibiliteit biedt voor drukbezette medewerkers en het onthouden van informatie verbetert door focus op één concept tegelijk. De interactieve elementen maken het leren volgens haar boeiender, wat leidt tot betere resultaten. Voor bedrijven is microlearning kosteneffectief en schaalbaar. Microlearning vereist minder tijd en middelen om te ontwikkelen dan traditionele trainingsmethoden en kan eenvoudig worden verspreid onder een groot aantal lerenden, ongeacht hun locatie. Dit zorgt volgens Chatterjee voor consistente trainingservaringen en uniforme leerresultaten in de hele organisatie.

Haar zeven tips zijn dan:

Tip 1: Houd het kort en krachtig

Richt je bij het ontwerpen van microlearning modules op één specifiek leerdoel per module. Dit voorkomt dat lerenden overweldigd raken door teveel informatie. Ook zorgt dit voor een helder begrip van het behandelde concept. Zij geeft als voorbeeld in een verkooptraining module waarin het verkoopproces is opgesplitst in kleinere modules zoals omgaan met bezwaren en afsluittechnieken. Hierdoor kunnen lerenden elk concept grondig begrijpen voordat ze doorgaan naar het volgende. Dit draagt bij aan betere kennisretentie en toepassing, zo stelt zij.

Tip 2: Maak het interactief

Het toevoegen van interactieve elementen zoals polls, quizzen en gamification kan de betrokkenheid en motivatie van lerenden aanzienlijk verhogen. Voeg in een compliance training module bijvoorbeeld interactieve scenario’s toe waarin lerenden beslissingen moeten nemen op basis van echte situaties die ze op de werkvloer kunnen tegenkomen. Dit versterkt niet alleen het leren, maar maakt de trainingservaring ook leuker en impactvoller. Gamified elementen zoals ranglijsten of badges kunnen deelname verder stimuleren en gezonde competitie onder lerenden aanwakkeren.

Tip 3: Maak visueel aantrekkelijke modules

Het gebruik van multimedia-elementen zoals video’s, animaties en grafieken kan microlearning modules visueel aantrekkelijker en makkelijker te verwerken maken. Voorbeeld: in een software training module gebruik je screencasts of interactieve simulaties om specifieke taken binnen de software te demonstreren, in plaats van alleen tekstgebaseerde instructies. Visuele hulpmiddelen doorbreken de eentonigheid van tekst en verbeteren het begrip door een visuele context te bieden voor leerconcepten.

Tip 4: Voeg boeiende beoordelingen toe

Beoordelingen moeten een integraal onderdeel zijn van de microlearning ervaring, ontworpen om het begrip en de toepassing van de inhoud door lerenden te evalueren. Gebruik prestatiegerichte beoordelingen waarbij lerenden hun vaardigheden moeten demonstreren in realistische scenario’s. In een klantenservice training module kun je bijvoorbeeld een scenario-gebaseerde beoordeling toevoegen waarin lerenden moeten oefenen met het omgaan met ontevreden klanten. Dit zorgt voor een uitgebreide evaluatie van de kennis van de lerenden en maakt het evaluatieproces leuker.

Tip 5: Voeg links toe voor ‘Nice to Know’ inhoud

Hoewel microlearning zich richt op kernleerdoelen, biedt het toevoegen van extra bronnen of links naar ‘nice to know’ inhoud lerenden de mogelijkheid om verwante onderwerpen meer uitgebreid te verkennen als ze dat willen. In een marketingstrategie module voeg je bijvoorbeeld links toe naar artikelen, casestudy’s of webinars voor lerenden die uitgebreider willen ingaan op specifieke marketingtactieken of -trends. Dit bevordert zelfgestuurd leren en speelt in op verschillende niveaus van interesse en nieuwsgierigheid bij lerenden.

Tip 6: Zorg voor relevantie voor realistische problemen

Maak microlearning relevant voor echte problemen door praktische voorbeelden, casestudy’s en scenario’s te gebruiken die de dagelijkse taken en uitdagingen van de lerenden weerspiegelen. Voeg aan een projectmanagement module bijvoorbeeld casestudy’s toe van succesvolle projectimplementaties of uitdagingen waarmee projectteams te maken hebben gehad. Lerenden kunnen daardoor theoretische concepten toepassen op realistische scenario’s. Dit contextuele leren verbetert niet alleen het begrip, maar bereidt lerenden ook effectief voor op vergelijkbare situaties in hun professionele rollen.

Tip 7: Bied meerdere formats aan om eentonigheid te voorkomen

Het combineren van verschillende formats zoals video’s, podcasts, infographics en eBooks kan volgens Chatterjee verschillende leervoorkeuren bedienen en eentonigheid voorkomen. Voorbeeld: in een leiderschapsontwikkelingsmodule kun je video-interviews met experts uit de sector combineren met interactieve infographics die leiderschapseigenschappen tonen en audio-podcasts die leiderschapsstrategieën bespreken. Deze diverse aanpak houdt lerenden betrokken en biedt een dynamische en verrijkende leerervaring.

Mijn opmerkingen

Op zich zijn deze zeven tips relevant en waardevol. Ik mis echter verwijzingen naar evidentie. Verder kun je bij een aantal toelichtingen kanttekeningen plaatsen. Zo is gamification niet altijd effectief (bron), en gebruik je meerdere formats niet zo zeer vanwege verschillende leervoorkeuren maar onder meer omdat we informatie via verschillende kanalen verwerken (bron). Je kunt ook niet zo maar claimen dat microlearning leidt tot effectief leren. Dat is helemaal afhankelijk van de didactische richtlijnen die je daarbij toepast.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *