Toepassingen kunstmatige intelligentie

Kunstmatige oftewel artificiële intelligentie dringt steeds meer door in ons dagelijks leven. Waar kan deze technologische ontwikkeling bijvoorbeeld voor worden gebruikt?

social robotVia de nieuwsbrief van Fast Moving Targets werd ik gisteren geattendeerd op A list of artificial intelligence tools you can use today  van Hackernoon.com.

Zij hebben een overzicht samengesteld van bedrijven en producten op het gebied van kunstmatige intelligentie voor persoonlijk gebruik. Overzichten van bedrijven op het gebied van business en industrie volgen.

Een aantal zaken valt me hierbij op:

  • Er staan toepassingen bij waarvan je je vaak niet realiseert dat het om kunstmatige intelligentie gaat (zoals slimme email-toepassingen).
  • De veelomvattendheid van de toepassingen. Je hebt assistenten die je helpen bij het koken, toepassingen die helpen betere samenvattingen te schrijven, applicaties voor sociale netwerken, gezondheidscoaches, persoonlijke assistenten waar je tegen kunt praten, hulpmiddelen voor het plannen van vergaderingen, applicaties die jouw CO2-uitstoot analyseren, enzovoorts.
  • Veel toepassingen zijn ‘gratis’. Gratis uitproberen vind ik vrij normaal, en een gratis versie ook. Maar ik word achterdochtig als een product helemaal gratis is. Welke prijs betaal je er dan voor? Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan de emailassistent Trove. Als ik hier een studie naar moet uitvoeren, denk ik toch snel: “laat maar”.
  • Een aantal toepassingen is nog in ontwikkeling, en kan op dit moment nog niet gebruikt worden. Een voorbeeld is Woogie. Dat is een robot waar kinderen vragen aan kunnen stellen. Ze krijgen dan antwoorden gebaseerd op gecureerde informatie, zonder dat zij gebruik hoeven te maken van een beeldscherm. Woogie gaat ook quizzes, raadsels en interactieve verhalen bevatten. Ouders hebben grote invloed op het gebruik.
  • Behalve Woogie staat er nog één educatieve toepassing in de lijst. Dat is Third Leap, een applicatie waarmee jongeren wiskunde kunnen leren. De applicatie observeert hoe een lerende een probleem oplost, de applicatie beoordeelt hoe efficiënt en nauwgezet een lerende een probleem oplost, de applicatie voorspelt wat de lerende vervolgens goed kan maken en de applicatie past vervolgens het leerpad aan. Men gaat er daarbij overigens vanuit dat lerenden een eigen leerstijl hebben….

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , ,
Top

%d bloggers liken dit: