TPACK: concept voor een effectieve integratie van ICT in leersituaties

eSchool News positioneert TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) als een nieuw concept dat docenten helpt ICT in leersituaties te integreren.

Het artikel licht het concept uitgebreid en verhelderend toe. Bij TPACK wordt uitgegaan van drie kennisdomeinen die met elkaar interacteren: het technisch kennisdomein, didactisch kennisdomein en het vakinhoudelijk kennisdomein.

Bron

De bedenkers van dit raamwerk, Punya Mishra en Matthew Koehler pleiten er voor dat docenten zich meer richten op de manier waarop zij ICT kunnen integreren in het onderwijs, dan op specifieke tools zelf. je kunt ICT immers op heel verschillende manieren inzetten. Zo sturen mensen op dit moment ook e-mails aan zichzelf (als herinnering) terwijl dat nooit de bedoeling is geweest van e-mail. In het eSchool News artikel spreekt Mishra daarom van een "zone of possibility":


"Every technology has a zone of possibility around it, and it's often the users who come in and determine what that zone of possibility is," said Mishra. "And it's this zone that allows for creativity in the classrooms."
echnology influences knowledge, and vice versa.


Het TPACK-concept gaat er ook van uit dat effectief geïntegreerde technologie meer betekenisvol wordt omdat lerenden daardoor verbonden worden met leerinhouden.

Verder stellen de bedenkers van TPACK volgens dit artikel dat docenten 'eigenaar' moeten zijn van het curriculum als zij in staat willen zijn ICT, didactiek en vakinhoud op een goede manier te combineren. Dit staat m.i. haaks op het 1-op-1 gebruiken van elders ontwikkelde lesmethoden, maar stelt ook hogere eisen aan onderwijsgevenden.

In het artikel komen ook Judi Harris en Mark Hofer aan het woord. Harris en Hofer gebruiken het TPACK, en hebben op basis van dit raamwerk een taxonomie voor leeractiviteiten samengesteld. Zij onderscheiden een groot aantal leeractiviteiten en geven daarbij aan welke technologie bij die leeractiviteiten mogelijk gebruikt kan worden. Ook besteden zij aandacht aan de combinatie van leeractiviteiten. Harris stelt in het artikel onder meer:


It's the right time for people to start thinking in terms of curriculum-based learning activities that are assisted by technologies, rather than ways to use technologies in different curricula".


Ik ben erg gecharmeerd van TPACK. Ik vind het bijvoorbeeld erg belangrijk om kritisch te kijken naar de didactische eigenschappen en de "zone of possibility" van functionaliteiten en tools, in relatie tot de leerdoelen die je wilt bereiken. En dat is precies wat TPACK ook doet. TPACK is volgens mij dan ook een bruikbaar raamwerk voor digitale didactiek.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

2 reacties

  1. Beste Wilfred,
    In Journal of Teaching Education(het nummer van januari 1, 2009)is het thema nummer geheel gewijd aan “issues of Technology and Teacher Learning”. Het TPCK concept wordt daar geïntroduceerd door Mishra en Koehler. Later wordt dat TPACK genoemd omdat het beter in de mond ligt..Ik vind het artikel van Harris en Hofer een prachtige aanzet voor dit onderwerp. Ik doe onderzoek naar het effect van ICT tools op de kwaliteit van reflectie(met name streaming video) en vind het TPACK model zeer bruikbaar om een beter beeld te kunnen verkrijgen van Technology, Pedagoy, Content Knowledge,en met name de gebieden die een elkaar overlappen en gerelateerd zijn. Als die gebieden gevuld kunnen worden en theoretisch verantwoord worden , dan kan er een hele goede aanzet worden gegeven tot het op een juiste en verantwoorde manier inzetten van technology in het onderwijs-leerproces.
    Op de EARLI conferentie presenteerde Charoula Angeli (Universiteit van Cyprus) naar de ontwikkeling en beoordeling van ICT-TPCK van basisschoolleerkrachten. Hij introduceerde bij het schema nog enkele zaken. Misschien interessant om mee te nemen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.