Trends op het gebied van leertechnologie en Learning & Development

Donald Taylor heeft onlangs een enquête uitgezet over trends op het gebied van het gebruik van leertechnologie en Learning & Development. Wat valt op?

Ongeveer 2000 respondenten uit maar liefst 92 landen hebben gereageerd. Donald Clark heeft de resultaten samengevat en becommentarieerd. Ik wil een aantal opmerkingen hierbij plaatsen.

De top 3 trends zijn wat mij betreft geen verrassing.

 1. Gepersonaliseerd leren/adaptief leren
 2. Artificiële (kunstmatige) intelligentie
 3. Learning analytics.

De drie hangen nauw samen. Adaptief leren wordt veelal mogelijk gemaakt dankzij AI. Daarbij worden educatieve data geanalyseerd. Data vormen de brandstof van AI. Tijdens het gastcollege over trends, van de afgelopen week, heb ik aangegeven dat AI In combinatie met learning analytics) in geen enkele presentatie over trends op het gebied van technology enhanced learning mag ontbreken. Deze ontwikkeling is zeer relevant voor onderwijs en L&D. Adaptief leren is overigens vaak sterk gericht op kwalificatie en kennisontwikkeling.

Drie nieuwkomers:

 • Microlearning
 • Learning Experience Platforms
 • Performance support

Van deze nieuwkomers zijn LXP’s inderdaad behoorlijk nieuw. Al bestaat ook het risico dat LMS-en zich nu LXP gaan noemen. Een LXP is, als het goed is, echter iets anders. Een LXP maakt dankzij AI bijvoorbeeld ook andere content toegankelijk dan cursusinhouden.
Microlearning is niet heel erg nieuw. De toepassing heeft toegevoegde waarde (bijvoorbeeld als het gaat om ‘retrieval practice’). Er zijn echter ook leveranciers die niet onderbouwde claims poneren (zoals: werknemers onthouden 40% meer dan via een gewone cursus).
Performance support kun je nauwelijks een ‘nieuwkomer’ noemen. Gloria Gery pleitte hier al in de jaren negentig voor. Je ziet wel nieuwe en veelbelovende technologische toepassingen op dit terrein.

Drie media

 • Virtual/augmented reality
 • Mobile delivery
 • Video

VR en AR zijn eigenlijk twee aparte toepassingen. De potentie ervan is m.i. groot, maar de technologie is nog niet heel laagdrempelig. Afgelopen zomer heb ik een Oculus Go voor zo’n 300 euro gekocht, omdat ik vind dat het bij mijn professie hoort me hierin te verdiepen. Voor veel mensen is dit een te fors bedrag, naast de laptop, tablet, smartphone waar ze ook over dienen te beschikken.
Mobile delivery is eigenlijk de gewoonste zaak van de wereld, al hebben zeker nog niet alle applicaties en content goede mobiele toepassingen. Online video is m.i. zo sterk ingeburgerd dat het nog nauwelijks een trend te noemen is.

Drie business onderwerpen

Deze drie onderwerpen hebben niets met leertechnologie te maken, maar het zijn wel belangrijke ontwikkelingen:

 • Een nauwe relatie met de business
 • Waarde aantonen
 • Ontwikkeling van de L&D-functie

Deze drie onderwerpen hangen ook nauw met elkaar samen, en spelen ook al meerdere jaren. L&D zou niet los mogen staan van de business. Door een nauwe verwevenheid met de business wordt ook de waarde duidelijk, al pleit Donald Clark hierbij terecht voor meer onderzoek. Een nauwere relatie met de business en werkzaamheden uitvoeren waarvan de waarde kan worden aangetoond, impliceert ook innovatie van de L&D-functie.

Drie overige ontwikkelingen

 • Samenwerkend leren. Opvallend dat Clark de term social learning niet gebruikt. Taylor doet dat wel. Deze ontwikkeling is in de rangorde wel wat gezakt.
 • Neurowetenschappen/cognitieve psychologie. Donald Clark noemt het schokkend dat veel professionals geen idee hebben wat deze wetenschappen te zeggen hebben over leren en online leren. Ik deel die mening en voeg daar graag aan toe dat L&D -net als het onderwijs- relatief veel in mythes gelooft.
 • Cureren. Clark vindt het vreemd dat cureren ook als trend wordt genoemd. Ik weet niet of het vreemd is. Cureren (en daarna verwerken van de gevonden informatie) is m.i. van groot belang voor de professionele ontwikkeling van kenniswerkers.

Welke drie ontwikkelingen worden niet meer genoemd?

Dat zijn:

 • Gamification
 • MOOCs
 • Badges (m.i. dikwijls een onderdeel van gamification).

Volgens Clark lijkt gamification verdwenen te zijn. Hij is er negatief over en verwijst naar het klassieke behaviorisme. Ik vind dat kort door de bocht. Volgens mij kom je nog steeds elementen van gamification tegen (onder meer in VR-toepassingen). Het wordt alleen minder als iets aparts genoemd. MOOCs zijn volgens Clark meer onderwijs dan L&D. Bovendien zijn het vooral individuele lerenden die die het initiatief nemen om een MOOC te volgen.

Opvallend is dat Clark hierbij verder niet meer refereert aan de ontwikkeling die MOOCs hebben doorgemaakt (diversificatie). Badges hebben volgens Clark hun tijd gehad. Ik vraag me dat af. Volgens mij blijft er behoefte aan het online zichtbaar maken van waarderingen van leerprestaties van beperkte omvang. Er is echter wel minder aandacht voor.

Nota bene

Blockchain voor leren ontbreekt in de lijst. Dat kan verschillende redenen hebben (echt geen trend, te complex en abstract, te nieuw).
Het nadeel van een dergelijke vragenlijst is ook dat respondenten mogelijk geneigd zijn eenzijdig te kijken naar wat in het nieuws is. Daar kan ook een reden zijn dat bijvoorbeeld ‘gamification’ niet meer als trend wordt genoemd.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , ,
Top

%d bloggers liken dit: