Technology enhanced learning: fabels, fouten en feiten

Vandaag heb ik tijdens een Bloomville Event een inleiding verzorgd over bovengenoemd onderwerp. Ik heb een kritisch licht laten schijnen op een aantal issues rond technology enhanced learning in relatie tot van leren en ontwikkelen. Tegelijkertijd ben ik ook hoopvol gestemd.

Bloomville is een bedrijf dat dé learning service partner van Nederland wil zijn. Zij verlenen verschillende diensten op het gebied van leren voor klanten als ABN AMRO, KPN en KLM. Bloomville organiseerde vandaag een event voor haar relaties. Ik mocht een van de sprekers zijn, naast onder meer Jitse Groen van Thuisbezorgd.nl.

De problemen die ik in mijn bijdrage heb geadresseerd zijn:

 • We zijn slechte inschatters van de impact van nieuwe technologie, onder meer op leren en ontwikkelen. We overschatten de gevolgen, of onderschatten de gevolgen.
 • We verwarren hypes met trends. Hypes krijgen in korte tijd veel aandacht en verdwijnen dan nagenoeg. Terwijl trends zich in een veel trager tempo voltrekken, maar wel een meer duurzaam karakter hebben.
 • Het lijkt wel of we in sprookjes geloven als het gaat om leren en technology enhanced learning.
 • We geloven te vaak in ‘silver bullets’, in wondermiddelen.

Ik heb dit aan de hand van een quiz willen illustreren. Daarin ben ik ingegaan op

 • Het onterechte geloof ik een leerpiramide. Dertien van de 23 stemmers meenden dat dit een fabel was.
 • Het feit dat neurowetenschappen vooralsnog geen nieuwe inzichten hebben opgeleverd ten behoeve van onderwijs en opleiden. Neurowetenschappen bevestigen tot dusver wat cognitief psychologisch onderzoek al heeft opgeleverd.  Viernedertig van de 42 stemmers dachten dat dit een cfeit was.
 • De mythe dat we bij het ontwerp van leeractiviteiten rekening moeten houden met leerstijlen.  Dit was de uitslag:

  Je kunt nog steeds deelnemen aan de Learning Styles Challenge en 5000 dollar verdienen.
 • Het belang van self-directed learning voor de effectiviteit van blended learning. Bij self-directed learning nemen individuen het initiatief voor leren, eventueel ondersteund door anderen. Zij zijn in staat leerbehoeften te definiëren, leerdoelen te formuleren en onder meer leerstrategieën toe te passen (bron). Self-Directed learning is inderdaad belangrijk voor de effectiviteit van blended learning. Het zorgt ervoor dat lerenden leren ‘volhouden’.  Echter: self-directed learning moet je vaak leren. Het gaat niet vanzelf. Mirjam Neelen en Paul Kirschner hebben hier een zeer bruikbare blogpost over geschreven. Je moet bijvoorbeeld weten hoe het geheugen werkt, wat effectieve leerstrategieën zijn en hoe je de voortgang van het leren kunt monitoren.
 • De onterechte aanname dat de ideale aanpak van leren bestaat uit 70% werkplek leren, 20% coaching en 10% instructie. Werkplek leren, coaching en instructie kunnen elkaar versterken en kunnen goede manieren van leren zijn. De percentages zijn echter onzinnig. Hoe groot het aandeel werkplek leren etc moet zijn, is afhankelijk van meerdere factoren.
 • De term ’social learning’ stamt van voor 1980. Een jaar of tien geleden werd ’social learning’ echter als een nieuw fenomeen gelanceerd.

Er gloort echter hoop aan de horizon. Op basis van onderzoek weten we dat leertechnologie, mits goed toegepast, bij kan dragen aan effectief leren. Ik heb daarbij als uitgangspunt David Merrill’s First Principles of Instruction genomen en geïllustreerd hoe leertechnologie deze principes kan helpen faciliteren:

 • Realistische problemen als startpunt (taak laten zien, betrokkenheid bij taak, progressie in complexiteit). Dat kan via augmented en virtual reality of video cases. Er is overigens nog weinig onderzoek gedaan naar de effectiviteit van VR/AR voor leren. Zie ook mijn blogpost over het belang van een goed didactisch ontwerp bij VR/AR.
 • Bestaande voorkennis activeren als basis voor nieuwe kennis. Dat kan onder meer via audience response systemen of podcasts als advanced organizers waarmee je structuur aanbrengt in de leerstof.
 • Nieuwe kennis demonstreren (voorbeelden, visualisaties, voordoen). Een voorbeeld is de combinatie van Skype en de Hololens om een bepaalde handeling voor te doen. Maar je kunt ook denken aan screencasts.
 • Nieuwe kennis laten toepassen (oefenen, feedback!). Bijvoorbeeld binnen simulaties.
 • Nieuwe kennis in praktijk integreren (reflecteren). Bijvoorbeeld door gericht te bloggen of te vloggen. Microlearning kan hiervoor ook worden gebruikt (denk aan kennis opfrissen voordat je het gaat toepassen). Microlearning woirdt echter ook als ‘silver bullet’ beschouwd (en dat is natuurlijk niet terecht).

Hieronder vind je mijn slides.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord