Trends op het gebied van synchroon, live, online leren

Onze samenleving wordt al maanden geteisterd door de corona pandemie. Hierdoor zijn onderwijsinstellingen en opleidingsinstituten in hoog tempo gebruik gaan maken van volledig online onderwijs. Daarbij valt op dat vooral synchroon online leren een hoge vlucht heeft genomen. Het gebruik van deze applicaties is extreem toegenomen. In deze bijdrage beschrijf ik hoe deze applicaties zich de komende tijd zullen door ontwikkelen.

Op dit moment gebruiken onderwijsinstellingen en opleidingsinstituten veelal applicaties als Zoom, MS Teams of WebEx voor synchroon, live, online, leren. Deze applicaties zijn aanvankelijk niet ontwikkeld voor leren, opleiden en onderwijs. Het zijn applicaties die oorspronkelijk bedoeld zijn om online overleg en samenwerken te faciliteren. Er bestaan wel applicaties die speciaal ontwikkeld zijn voor webinars en virtuele klas-sessies, zoals Vitero Inspire, BlackBoard Collaborate of Adobe Connect, maar die worden om tal van redenen minder frequent gebruikt voor synchroon, online, leren.

Tegelijkertijd zie je ook dat er ruimte is voor nieuwe initiatieven. Inside Higher Ed besteedde onlangs bijvoorbeeld aandacht aan Engageli. Dit is een nieuw platform dat is opgericht door één van de oprichters van Coursera en haar echtgenoot, als reactie op de ervaringen van hun dochters met synchroon online leren in het afgelopen voorjaar. Zij hebben onlangs 14,5 miljoen dollar aan investeringen opgehaald voor de ontwikkeling van een alternatief voor de veel gebruikte toepassingen voor synchroon online leren.

Je kunt er uiteraard gif op innemen dat de bestaande applicaties weer naar deze concurrenten gaan kijken bij de doorontwikkeling van hun toepassingen.

Wat worden dan belangrijke ontwikkelingen op het gebied van synchroon, live, online leren?

Op de eerste plaats zul je beter in staat zijn om op een gewone manier een presentatie te kunnen verzorgen. Daarmee bedoel ik dat jij als docent ervoor kunt kiezen om elke presentatietool die jij normaliter gebruikt binnen de applicatie voor synchroon online leren in te zetten. Je kunt dus PowerPoint, Keynote, PDF-bestanden en andere tools gebruiken, waarbij je ook nog zicht hebt op deelnemers en op interacties. Kan dat nu dan niet? Nee, niet zonder meer. Keynote-bestanden kun je vaak niet binnen applicaties gebruiken. En als je je scherm deelt, dan zie je vervolgens vaak alleen de presentatie en bijvoorbeeld niet de chat.

Op de tweede plaats zullen tools voor synchroon online leren slimmer omgaan met een beperkte bandbreedte en stabieler functioneren, ook bij grotere groepen. Nog steeds ervaren gebruikers problemen met deze toepassingen als zij bijvoorbeeld gebruik maken van wifi of als meer mensen dezelfde internetverbinding benutten.

Op de derde plaats zullen applicaties voor synchroon, online, leren meer toepassingen bevatten voor het actief verwerken van leerstof. Nu beschik je vaak hooguit over chat en break out rooms (voor het overleggen in subgroepen). Als je een quiz of peiling wilt houden, moet je uitwijken naar een tool zoals Kahoot of Mentimeter. Deze moet je toegankelijk maken via ‘Scherm delen’. Na de peiling moet je vaak weer je presentatie opnieuw starten. Ik verwacht dat applicaties voor synchroon online leren meer tools zullen inbouwen waarmee lerenden actief aan de slag kunnen met het verwerken van leerstof. Denk daarbij ook aan een online prikbord, het maken van mindmaps, het delen van user generated content, enzovoorts.Er bestaan al applicaties die meer van deze functionaliteiten hebben. Deze worden echter in mindere mate gebruikt.

Op de vierde plaats zal er meer aandacht worden geschonken aan ‘social presence‘. Deelnemers zullen de mogelijkheid hebben zich in virtuele wandelgangen terug te trekken voor 1-op-1 interactie of voor informele interactie in kleine groepen. Deelnemers kunnen spontaan zelf een break out room aanmaken en anderen daarvoor uitnodigen. Zij zullen dankzij een andere interface meer het gevoel hebben samen in ruimte te zitten (bijvoorbeeld rond een tafel). Ook kun je als docent kleine games gebruiken voor kennismaking. Voorafgaand aan sessies kun je al zien wie er deelneemt, en ook al virtueel koffie drinken met anderen. Na afloop kun je ook nog wat napraten in wandelgangen. Uiteraard kun je ook instellen of je hiervoor open staat of dat je niet wenst dat andere deelnemers informatie over jou zien en jou kunnen uitnodigen voor een gesprek in wandelgangen.

Op de vijfde plaats zullen applicaties voor synchroon online leren meer mogelijkheden bevatten voor learning analytics. Je kunt als docent dan bijvoorbeeld zien hoe betrokken lerenden zijn tijdens een sessie. Engageli claimt meer dan 70 ‘data points’ te verzamelen die samen laten zien hoe betrokken lerenden zijn. Denk daarbij aan deelname aan peilingen en het stellen van vragen in de chat. Ook kun je in hun applicatie de mate van betrokkenheid vergelijken met beoordelingen (‘engagement’ zegt immers niet automatisch iets over ‘performance’) en lerenden en docenten automatisch notificeren op basis van dit online gedrag. Aangezien lerenden ook vaak in beeld zijn, is het technisch mogelijk gezichtsherkenningssoftware te gebruiken voor het in kaart brengen van betrokkenheid. In China gebruiken ze deze technologie al binnen het onderwijs om gedrag van leerlingen te monitoren. Uiteraard roept dit heel vragen op rond privacy en vertrouwen. In Europa zal men hier mede dankzij de AVG ook veel terughoudender mee omgaan. Je moet in elk geval goed nadenken over de vraag of en in welke mate je hier gebruik van wilt maken (en met welk doel).

 

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord