Twaalf tips voor online leren (gebaseerd op hedendaags onderzoek)

Een aantal onderzoekers heeft een overzicht met twaalf tips gemaakt die je kunt toepassen bij online leren. Deze tips zijn gebaseerd op een literatuurstudie op het gebied van “educational psychology” waarbij een indrukwekkende hoeveelheid publicaties (pdf) is gebruikt.

De meeste tips worden ook geïllustreerd aan de hand van mooie illustraties.

De auteurs hebben de tips met een Creative Commons-licentie gepubliceerd. Daarom wil ik ze hier letterlijk vertalen. Dezelfde CC-licentie is daarom op deze blogpost van toepassing.

a) Effect van de zichtbare docent

Bij online onderwijs is de aanwezigheid van de docent cruciaal om een gemeenschap te vormen via sociale connecties. Bovendien, wanneer informatie gepresenteerd wordt via video of multimedia, kan een zichtbare docent die gebaren maakt, of andere zichtbare aanwijzingen geven om de aandacht te sturen en leren te ondersteunen.

b) Redundantie effect

Zorg er bij de presentatie van nieuwe informatie aan lerenden voor dat de auditieve en schriftelijke uitleg de reeds gepresenteerde visuele informatie niet precies herhaalt. Benadruk  in plaats daarvan de belangrijkste punten. Dit vergroot het begrip van de lerenden. Als overbodige informatie aanwezig is, overweeg dan deze te verwijderen.

c) Tracing effect

Bij het bestuderen van visueel leermateriaal, zoals diagrammen of grafieken, kunnen docenten lerenden aanmoedigen om te volgen of andere handgebaren te gebruiken als zij dat nuttig vinden voor hun eigen leerproces.

d) Signaleringsprincipe

Voeg bij de presentatie van nieuwe informatie visuele aanwijzingen toe om de aandacht van de lerende op de belangrijkste aspecten te vestigen. Dat kan door het gebruik van kleuren, symbolen of tekst op afbeeldingen.

e) Modaliteitseffect

Zorg er bij gebruik van multimedia voor dat auditieve (verbale) uitleg het visuele materiaal (tekst of beelden) ondersteunt zonder overbodig te zijn.

f) Gebruik voorbeelden

Binnen bèta- en technische domeinen is het het oplossen van problemen op basis van vaste regels en volgordes belangrijk. Stel dan uitgewerkte voorbeelden ter beschikking  die lerenden kunnen bestuderen in combinatie met oefentaken/vragen.

g) Effect van de verdeelde aandacht (split attention effect)

Bij de presentatie van visuele informatie, zoals diagrammen of grafieken met verklarende tekst, plaats je de tekst binnen de afbeelding, dichtbij de plek waarop de tekst betrekking heeft. Dus niet ernaast of eronder, zoals bij een legenda van een kaart. Onderstaande afbeelding is een fout voorbeeld.

Split attention effect

h) Perspectief van de eerste persoon

In leerdomeinen die procedurele motorische taken omvatten, zoals het leren van een nieuwe vaardigheid met behulp van je handen, kan het presenteren van videodemonstraties vanuit de eerste persoon, in plaats van het derde persoonsperspectief, het leren ondersteunen.

First person effect

i) Spacing effect

Geef lerenden bij online leren de tijd om te ‘resetten’. Zij kunnen dan uitrusten en hun cognitieve bronnen ‘opladen’ voordat ze verdergaan. Dat kan zijn in een synchrone leeromgeving of in een asynchrone leeromgeving.

j) Transient information effect

Wanneer multimediamateriaal wordt gebruikt, moet ervoor worden gezorgd dat nieuwe concepten niet te snel worden behandeld. De presentatie moet worden vertraagd en de informatie moet worden “opgedeeld” in kleinere, hapklare brokken. Lerenden moeten ook het afspelen van het multimediamateriaal zelf kunnen regelen.

k) Leren door te genereren (Generative Learning)

Lerenden leren meer als zij hun eigen begrip genereren en ontwikkelen. Dat is leerzamer dan dat zij nieuwe concepten passief absorberen. Docenten kunnen actieve betrokkenheid bij nieuwe ideeën aanmoedigen door lerenden samenvattingen te laten maken, testen te laten oefenen en door hen video tutorials te laten maken om anderen te doceren.

l) Human movement effect

Net als bij het perspectief van de eerste persoon moet je bij de presentatie van procedurele motorische taken voor lerenden gebruik maken van animaties. Presenteer deze vanuit een perspectief van de eerste persoon.

CC vermelding:
“Shifting Online: 12 Tips for Online Teaching Derived from Contemporary Educational Psychology Research” by Stoo Sepp, Mona Wong, VincentHoogerheide, Juan C. Castro-Alonso is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

APA vermelding:
Sepp, S., Wong, M., Hoogerheide, V., Castro-Alonso, J.C.(2021) Shifting Online: 12 Tips for Online Teaching Derived from Contemporary Educational Psychology Research. Manuscript submitted for publication.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.