Vier in Balans: een herhaling van zetten (#in)

Ik heb net -zoals ik me had voorgenomen– de Vier in Balans monitoren uit 2009 en 2010 gelezen. Daarbij valt op dat de auteurs in de samenvattingen andere woorden gebruiken, maar dat de inhoud grosso modo gelijk is. Er is volgens mij kortom sprake van een herhaling van zetten.

Zo gaf in 2009 70% van de onderwijsgevenden aan computers in de les te gebruiken. Nu is dat driekwart van de leraren. In 2009 gaven docenten 5 tot 8 uur per week les met behulp van ict, nu is dat 8 uur. En net als verleden jaar worstelen scholen nog steeds met digitaal leermateriaal, en is er nog steeds een kloof tussen managers en onderwijsgevenden ten aanzien van de perceptie van een visie op ict en leren.

De grootste progressie lijkt te zijn geboekt op het gebied van deskundigheid. In 2009 gaf de helft van de respondenten aan te beschikken over de vaardigheden die nodig zijn om de computer als didactisch hulpmiddel in te zetten voor de inrichting en organisatie van leerprocessen. In 2010 vindt ruim 40% van de leraren "zich onvoldoende toegerust om vol zelfvertrouwen les te geven met ict". Hierbij moet wel worden opgemerkt dat vooral is gekeken naar de opvattingen van docenten zelf. Een niet altijd even betrouwbare graadmeter.

De trage progressie is uiteraard niet de uitgever van Vier in Balans, Kennisnet, te verwijten. Zij faciliteren, doen onderzoek en rapporteren. Het is aan de onderwijsinstellingen, en aan de actoren binnen die organisaties, om daadwerkelijke stappen vooruit te zetten. De onderzoekers schrijven terecht

Voor steeds meer ict-toepassingen is overtuigend aangetoond dat ict de kwaliteit en de productiviteit van het onderwijs kan vergroten. De uitdaging voor de komende periode is: de vrijblijvendheid in de inzet van ict te doorbreken en meer leraren in staat te stellen er meer rendement uit te halen.

Dat vraagt om leiderschap, focus en samenwerking.

De Vier in Balans monitor is ondanks het gebrek aan nieuws, zeker de moeite waard om te lezen. Hoofdstuk 2 vat de meerwaarde van ict voor leren bijvoorbeeld mooi samen. Het derde hoofdstuk geeft een overzicht van het feitelijk didactisch gebruik van ict voor leren. De andere hoofdstukken beschrijven beknopt de onderdelen die er voor moeten zorgen dat ict meerwaarde heeft voor onderwijs en leren:

  • visie
  • deskundigheid (waarbij opvalt dat de auteurs alleen kijken naar bekendheid met ict en vaardigheden, maar niet naar attitude)
  • digitaal leermateriaal
  • ict-infrastructuur (waarbij o.a. een toename van het aantal laptops wordt waargenomen)

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.