Vierde bloemlezing artikelen artificiële intelligentie (o.a. over feedback)

Er wordt zeer veel geschreven over artificiële -kunstmatige- intelligentie (AI), ook in relatie tot leren, opleiden en onderwijs. Alleen al de afgelopen twee weken heb ik vijf artikelen op mijn leeslijst in Pocket gezet. Deze bijdragen wil ik nu kort samenvatten.

McGraw-Hill voegt AI toe aan software voor schrijfopdrachten

McGraw-Hill heeft de eigen software voor het maken van schrijfopdrachten vernieuwd. Er wordt nu gebruik gemaakt van AI voor het geven van feedback. De technologie is bedoeld voor cursussen met veel inschrijvingen waarbij schrijven een belangrijk aspect van het werk is. De technologie maakt gebruik van AI om automatisch te scoren op inhoud en schrijfstijl. Lerenden ontvangen  directe feedback op basis van scoringscores die door de docent zijn ingesteld.

Meer informatie?

Ben je voorbereid op AI?

AI is alomtegenwoordig. Afhankelijk van je rol en positie zul je bepaalde kennis en kunde van AI moeten hebben. Dat is de boodschap van dr. Wally Boston.  Houd als werknemer AI in je achteruitkijkspiegel, meent hij. Zijn bijdrage bevat ook bronnen waarmee je je kunt oriënteren op AI.

De gevolgen van AI voor arbeid

Over dit onderwerp zijn al heel veel artikelen en blogposts geschreven. Deze bijdrage van TechRepublic benadrukt dat AI werknemers juist kan helpen bij het verrichten van werkzaamheden.  AI kan namelijk (nog) niet alles wat mensen kunnen. AI kan ons wel ondersteunen bij de uitvoering van ons werk. AI wordt bijvoorbeeld gebruikt om werknemers beslissingen te helpen nemen (decision-support applications). Technologie zal eenvoudige, meer routinematige, taken uitvoeren. De complexe taken zijn voorbehouden aan de werknemers. Het artikel gaat niet in op de vraag of mensen mentaal in staat zijn alleen complex uit te voeren….

AI voor plezierig onderwijs

Chris Piech en Lisa Einstein hebben een uitgebreid opinieartikel geschreven waarin zij ervoor pleiten om gevaren van AI voor onderwijs af te wenden en de voordelen van deze krachtige, maar nog in ontwikkeling zijnde, technologie maximaal te benutten. Eerst gaan zijn in op drie gevaren:

  1. Ondermijning van sociaal-emotionele connecties en vaardigheden. AI kan ervoor zorgen dat lerenden en docenten geen echt menselijk contact meer hebben. AI kan de-motiverend werken.
  2. AI kan worden misbruikt om macht uit te breiden. Geprivilegieerde groepen hebben er het meeste baat bij, AI kan bias bevatten, lerenden kunnen minder controle hebben over hun eigen leren.
  3. Inbreuk op de rechten van lerenden: gebrek aan privacy van gegevens en cyberveiligheid.

De auteurs zien echter vooral ook kansen. Zes om precies te zijn:

  1. AI om meer (en kwalitatief betere) menselijke leerinteracties mogelijk te maken. Doordat AI docenten bepaald werk uit handen kan nemen, kunnen zij hun tijd meer besteden aan interacties met lerenden.
  2. AI om inspirerende problemen te genereren. AI kan ook helpen bij het creëren en verspreiden van interessante problemen in lokale contexten.
  3. AI kan feedback helpen geven, zelfs zonder dat je over veel data hoeft te beschikken.
  4. AI kan helpen leer- en doceerprocessen te begrijpen (o.a. monitoring).
  5. AI kan helpen leerstof te vertalen.
  6. AI-gedreven risicodetectie voor de veiligheid van lerenden (wordt m.i. onvoldoende toegelicht).

AI voor leidinggevenden

Fortune meldt dat Udacity nu een AI-programma aanbiedt voor leidinggevenden. Dit leiderschapsprogramma wil leidinggevenden basiskennis op het gebied van AI bijbrengen, zoals terminologie, om hen te helpen communiceren met hun personeel dat zich bezighoudt met AI en data science. Verder besteedt men aandacht aan voor bedrijven relevante technologieën op het gebied van machine learning en op mogelijke risico’s (zoals bias en vooroordelen).

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord