Voorbeelden van gepersonaliseerd leren

De afgelopen week heb ik aandacht besteed aan een veelvlak waarmee je gepersonaliseerd leren kunt beschrijven. Vandaag ben ik een artikel tegen gekomen waarin een college experimenteert met ICT voor personalisering naar tempo en niveau.

adaptive

Foto: Badalyanrazmik, Pixabay

Het College of Liberal Arts van de Universiteit van Mississippi is bezig met de uitvoering van het PLATO-programma. Plato betekent Personalized Learning and Adaptive Teaching Opportunities. Men gebruikt adaptieve en interactieve lessen om de betrokkenheid van studenten bij vakken met veel deelnemers -zoals biologie, scheikunde en schrijven en retorica- te vergroten.

De lessen bestaan uit een combinatie van online leren en leren tijdens bijeenkomsten. Het online leren bestaat uit leerstof die de antwoorden van studenten bijhoudt, en op basis daarvan vervolgopdrachten verstrekt. Hiermee kan de opleiding beter inspelen op het niveau van de student en het tempo waarin zij leren.

Tijdens bijeenkomsten kan de docent met studenten dieper ingaan op de stof of de leerstof oefenen. Dat gebeurt ook op basis van de data over de leerprestaties in het online programma. Daaruit blijkt immers wat studenten moeilijk vinden. Studenten komen ook beter voorbereid naar de bijeenkomsten toe, dankzij het onderwijs op maat.

Binnen het PLATO-programma worden verschillende leertechnologieën gebruikt. LearnSmart bevordert bijvoorbeeld actief lezen. Studenten moeten teksten via een e-book lezen, en krijgen vragen gesteld waarmee ze de tekst verwerken. Hierdoor wordt het tekstbegrip vergroot en komt men, zoals gezegd, beter voorbereid naar het college. Op zich heeft dit m.i. weinig met personalisering te maken, wel met activering (ook belangrijk).

Met het ALEKS-programma test men de kennis van studenten op het gebied van algebra en krijgen studenten op basis van deze toets een individueel leerpad waarmee zij aan de leerdoelen werken. De docent kan hiermee ook de voortgang monitoren.

Op zich zijn dit interessante experimenten. Ik had alleen gehoopt dat men ook zou experimenteren met adaptieve programma’s op het gebied van bijvoorbeeld biologie. Op het gebied van taal, rekenen, wiskunde en statistiek beschikken we al langer over adaptieve programma’s. Op andere terreinen ben ik deze programma’s nog niet echt tegen gekomen.

Nota bene: via de tool Onderwijs op Maat kun je bepalen hoeveel flexibiliteit op vijf dimensies jij wilt organiseren.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , ,
Top

%d bloggers liken dit: