Vormen online discussies waardevolle leeractiviteiten binnen MOOCs?

Eén van de uitdagingen bij massive open online courses is het realiseren van leerzame interacties. Is dat mogelijk op zo'n grote schaal? Welke factoren spelen hierbij een rol?

De blogpost MOOC Discussion Forums: barrier to engagement? van Phil Hill is mij nu pas opgevallen. Hill stelt hierin dat discussiefora wel eens een belemmering kunnen vormen voor het genereren van betrokkenheid van lerenden binnen MOOCs. De grote schaal zou veel lerenden juist wel eens het gevoel kunnen geven eenzaam te zijn binnen de massa. Zij hebben niet het gevoel deel uit te maken van een leergemeenschap. Dankzij de grote hoeveelheid bijdragen voelen lerenden zich overdonderd. Bovendien hebben veel forafunctionaliteiten onvoldoende filter- en selectiemogelijkheden.

Hill haalt hierbij een aantal studies aan waaruit blijkt dat een relatief kleine groep lerenden participeert in online discussies, en dat een beperkt aantal lerenden online discussies domineert. Lerenden zijn dikwijls ook niet echt tevreden over online discussies binnen MOOCs.

Eén van de aangehaalde studies suggereert dat lerenden die een certificaat willen behalen voor de MOOC relatief actief zijn binnen online discussies. Een andere studie concludeert voorzichtig dat lerenden minder vaak bijdragen naarmate de cursus groter van omvang is. Deze studie legt ook het verband met de wijze waarop fora worden gebruikt. Als deze bijvoorbeeld worden gebruikt voor vragen en antwoorden, dan is bij een grootschalige cursus de noodzaak om te reageren minder groot. De kans dat een vraag al is beantwoord, is dan groot. Het is dan niet verbazingwekkend dat een relatief klein percentage lerenden in online fora participeert.

Phil Hill suggereert op basis van een derde studie dat content en self assessments wel op een grote schaal kunnen worden aangeboden, terwijl centrale discussies binnen MOOCs niet werken voor betekenisvolle interacties. Binnen cMOOCs wordt om die reden gekozen voor decentrale interacties.

Deze bevindingen komen voor een groot deel overeen met mijn ervaringen. Maar ik wil hier ook nog een aantal elementen aan toe voegen.

  • Het is de vraag of geringe participatie in fora wel altijd een probleem is. Als 4% van 20.000 deelnemers actief participeert en fora worden gebruikt voor vragen, antwoorden en tips, dan is de kans groot dat het doel van het forum toch wordt bereikt.
  • Een docent of moderator kan een stimulerende rol vervullen. Het is echter geen garantie voor actieve deelname door veel lerenden. Dit aspect ontbreekt in de door Hill aangehaalde studies.
  • Inbedding in het curriculum, bijvoorbeeld door het belonen van participatie via badges of certificering, kan deelname aan online discussies bevorderen. MOOCs hebben echter een heel sterk vrijblijvend karakter.
  • De aard van de interacties beïnvloedt de mate van gebruik. Hill wijst op fora voor vragen en antwoorden. Ik vermoed ook dat de complexiteit van stellingen van invloed is op mate van participatie. Naarmate lerenden meer tijd en energie moeten investeren in reacties op stellingen, zullen zij waarschijnlijk minder vaak reageren. Behalve wellicht als men persé een certificaat wil krijgen.
  • De voorkeur van lerenden voor leeractiviteiten speelt hier ook een belangrijke rol. Er is een bepaalde groep lerenden die om wat voor reden dan ook liever niet deelneemt aan online discussies. Dat is ook mogelijk binnen leeractiviteiten met een sterk vrijblijvend karakter. Daar komt bij dat lerenden vaak ook moeite hebben met interacties die plaats vinden via verschillende decentrale platforms.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.