Vormt nieuwe copyright wetgeving belemmering voor het onderwijs?

Het stof van de implementatie van de Europese privacywet (GDPR/AVG) is nog niet neergedwarreld of een nieuwe wet gaat weer voor de nodige reuring zorgen. Binnenkort stemt het Europees Parlement namelijk over een nieuwe copyright-wet met een mogelijk ernstige impact. Ook op het onderwijs. Je kunt helpen deze wet proberen tegen te houden.

Het juridisch comité van het Europees Parlement is onlangs al akkoord gegaan met veranderingen op het gebied van copyright wetgeving. Deze veranderingen worden gezien als een aantasting van vrijheden om online te publiceren. Het wordt mensen moeilijker gemaakt om bepaalde inhouden online te reproduceren en te distribueren.

Als je bijvoorbeeld blogt mag je niet zomaar meer afbeeldingen, links, headers en koppen van publicaties delen. Tenzij je specifiek toestemming hebt van de uitgever (en ervoor betaalt). Platforms als Marktplaats en Instagram worden verplicht filters te installeren die voorkomen dat gebruikers materiaal, waar copyright op berust, kunnen uploaden.

Dus stel ik lees een interessant artikel over onderwijs in Trouw, dan mag ik zonder toestemming en zonder ervoor te betalen daar niet naar verwijzen en de kop van het artikel overnemen. Evolving Science spreekt zelfs van

The End Of The Internet As We Know It…Could It Happen?

The Guardian schrijft o.a.

Free speech and open access are at risk

En ook:

EU votes for copyright law that would make internet a ’tool for control’

(noot: volgens de nieuwe wetgeving zou ik in overtreding zijn omdat ik Evolving Science en The Guardian hiervoor niet om toestemming heb gevraagd).

Het delen van nieuws zal hierdoor meer gemonitord en gereguleerd worden, meent Evolving Science niet geheel ten onrechte. Uitgevers blij, nieuws aggregators (inclusief Google en Facebook) niet. Bovendien zal het leiden tot hogere kosten voor bijvoorbeeld kleine, innovatieve, online platforms (bijvoorbeeld in verband met de installatie van filtertechnologie).

Er is veel verzet tegen deze wet, onder meer van mensen als Tim Berners-Lee, Vincent Cerf en Jimmy Wales. Zij vrezen censuur, voorafgaand aan het publiceren. In het Europees Parlement zijn het vooral De Groenen die zich tegen de wet verzetten. Centrum-rechts is in ieder geval voor.

Dit lijkt mij een onwerkbare situatie die de vrijheid om te bloggen sterk zal inperken. Het is immers ondoenlijk om dagelijks publicisten om toestemming te vragen en om vergoedingen te betalen.

Volgens mij zal het onderwijs de gevolgen van deze wet ook aan den lijve zal ervaren. Ik denk daarbij niet aan het ontwikkelen of gebruiken van lesmateriaal binnen een digitale leeromgeving. Als het goed is hebben scholen die rechten afgekocht. Bovendien voorziet artikel 4 van de wet hierin. Dit geldt trouwens niet voor particuliere opleiders omdat zij commerciële doelen nastreven.

Ik denk wel aan het laten ontwikkelen van allerlei artefacten door lerenden, bijvoorbeeld als resultaat van een opdracht:  een vlog, een digitale poster of een blogpost over een actueel onderwerp. Je wordt geacht te werken met bronverwijzingingen, maar tegelijkertijd moet je daar steeds toestemming voor vragen. Publiceren binnen een digitale leeromgeving mag. Daarbuiten delen niet zo maar.

Verder loop je het risico dat edubloggers een uitstervend ras gaan vormen, waardoor bloggende docenten minder kennis en ervaringen zullen delen.

Geen goed voorstel.

Wil je in actie komen?

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Een reactie

  1. Het gebruik van de copieerapparaten op school mag van mij verboden worden.

    Voor internet moet het een en ander nog maar eens bekenen worden.

    Vriendelijke groet,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *