Blog Archives

De wederopstanding van het elektronisch portfolio?

Is het elektronisch portfolio binnen het hoger onderwijs terug van weg geweest? Helemaal weggeweest is het e-portfolio uiteraard niet. Maar er is wel degelijk sprake van nieuwe aandacht. Bovendien zijn er nieuwe ontwikkelingen op dit terrein te melden.

Lees meer ›

Tags: , ,

Kernconcept Macht en Regels leren via het SOL-model

Kun je het het sociale zelfsturend vermogen van kinderen vergroten via een vijf weken durend project, en het kernconcept Macht en Regels bestuderen? Volgens onderwijsvernieuwingsschool Wittering.nl wel.

Lees meer ›

Tags: , ,

Bloggen en ‘connected learning’

Het artikel Why Blogging Is Key to the Future of Higher Ed laat zien dat je weblogs prima kunt inzetten binnen een activerende didactiek, waarbij studenten leren via interactie.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Essentiële elementen van een elektronisch portfolio

Zal het elektronisch portfolio aan een tweede jeugd beginnen? Dan zullen we wel met een aantal zaken rekening moeten houden.

Lees meer ›

Tags: , ,

Toetsen en beoordelen met ICT

Ik ben onder meer verbonden als lector e-learning aan Hogeschool NTI. In dit kader heb ik vandaag een presentatie voor medewerkers verzorgd over ontwikkelingen op gebied van het gebruik van ICT voor toetsen en beoordelen.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Digitale badges kunnen het onderwijs innoveren

Aanvankelijk was ik nogal sceptisch over de bijdrage van badges aan het onderwijs. Het zal wel met mijn Scouting-verleden te maken hebben. De expertise op dit terrein, de relevantie van badges voor het onderwijs en de potentie voor onderwijsinnovatie neemt echter steeds meer toe.

Lees meer ›

Tags: , ,

Het ePortfolio als didactische ruimte

Beschouw elektronische portfolio's als didactische ruimte -leeromgeving- waarmee leren en doceren zo transparant mogelijk worden gemaakt, in plaats van een verzameling artefacten. Dat is één van de bevindingen in een recent verschenen artikel over ePortfolio's.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Hoe weblogs door docenten worden gebruikt

Theedublogger.com publiceert jaarlijks een onderzoek naar de wijze waarop weblogs binnen het onderwijs worden gebruikt. Wat valt mij dit jaar op?

Lees meer ›

Tags: , ,

Vraagt onderzoekend leren om andere standaarden?

Hebben we nieuwe standaarden nodig, als we gebruik maken van onderzoekend leren of projectonderwijs? Thom Markham meent van wel, terwijl ik me dat ernstig afvraag.

Lees meer ›

Tags: , , , , , ,

Hoe verhoudt het e-portfolio zich tot gestandaardiseerde toetsen?

Onderwijsinstellingen moeten een balans zien te vinden tussen een student-gecentreerd en instituuts-gecentreerd portfolio. Voorop staat dat helder en expliciet is geformuleerd wat je met dit middel wilt bereiken. Ondanks dat het belangrijk is om een kader en structuur te bieden, verhoudt het e-portfolio zich niet tot de huidige standaardisering van het onderwijs.

Lees meer ›

Tags: ,

Top

%d bloggers liken dit: