Waar moet je rekening mee houden bij het kiezen van digitale leermiddelen?

In de meivakantie verscheen een artikel van Kennisnet over aandachtspunten bij de selectie van digitale leermiddelen. Deze bijdrage is ook relevant voor het hoger onderwijs en particuliere opleidingsinstituten.

Kennisnet definieert het begrip ‘digitaal leermiddel’ niet. Wat mij betreft is de bijdrage relevant voor relatief eenvoudige en goedkope applicaties met een duidelijke focus, en voor digitale methodes of digitale lespakketten/cursussen. De bijdrage gaat niet in op aanbestedingstrajecten van complexe en/of dure systemen. De inhoud van de bijdrage kan wel worden gebruikt bij aanbestedingen.

Een aantal wetenswaardigheden uit het artikel:

  • Pak het keuzeproces aan als een project met vier fases (voorbereiding, oriëntatie, keuze, invoering).
  • Bij de voorbereiding stel je randvoorwaarden vast (zoals budget of een onderwijsvisie als kader).
  • Vraag naar de didactische keuzes die de ontwikkelaar heeft gemaakt, en hoe je die keuzes terug ziet in het leermiddel.
  • Besteed expliciet aandacht aan informatiebeveiliging en privacy.

Wat ik zelf ook belangrijk vind, is dat je expliciet maakt wat de toegevoegde waarde van het beoogde nieuwe digitale leermiddel is, ten opzichte van de digitale leermiddelen waar je als organisatie al over beschikt.

Verder mis ik aandacht voor het maken van de keuze. Hoe check je bijvoorbeeld de ‘user experience’ en de didactische kwaliteit (bijvoorbeeld via een gebruikerstest en door screencasts te beoordelen aan de hand van een checklist die gebaseerd is op multimediaprincipes van Richard Mayer en de ‘First Principles of Instruction’ van David Merrill).

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *