Waarom connecties tussen mensen essentieel zijn voor het delen van kennis

Check.point eLearning doet verslag van een webinar met Nigel Pain en Gary Ridge over het belang van het brein van de organisatie (‘organizational brain‘). Dat zijn de verbindingen die mensen in staat stellen om kennis te delen, te leren en de wereld te begrijpen.

 image of an "organizational brain" in a conceptual 3D render.
DALL-E: image of an “organizational brain” in a conceptual 3D render.

Sterke interpersoonlijke banden creëren kansen voor kennisdeling en betekenisgeving binnen een organisatie. Volgens Pain en Ridge zijn dit belangrijke componenten voor succes en wendbaarheid. Zij stellen dat organisaties, net als het menselijk brein, afhankelijk zijn van verbindingen voor het delen en ontwikkelen van kennis. Kennis binnen organisaties moet gedeeld, begrepen, versterkt en opgebouwd worden. Paine stelt dat organisaties alleen leergemeenschappen worden als deze verbindingen bestaan en informatie vrij kan stromen. Ze markeren het belang van het bevorderen van communicatie die kennis laat stromen en expertise verspreidt door de hele organisatie.

Ridge is voormalig CEO van WD-40 Company. Zijn leiderschapsaanpak kenmerkt zich door hoge betrokkenheid en duidelijke organisatiedoelen. Hij valt Paine bij en promoot een omgeving waarin medewerkers zichzelf kunnen zijn, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid dragen, en niet bang zijn om te falen. Je moet het beste in anderen naar boven halen. Dit versterkt de gemeenschap en de veerkracht van de organisatie. ‘Fouten maken’ is dan niet iets negatiefs. Het zijn leerrijke momenten die openlijk gedeeld moeten worden binnen de organisatie.

Paine onderscheidt zeven principes voor organisatorisch leren. Een kernprincipe is dat wanneer leren opgesloten zit in de hoofden van mensen, organisaties moeilijk vooruitgang kunnen boeken. Vrije toegang tot kennis en regelmatige transformatie zijn essentieel. Verder zijn het prioriteren van vertrouwen en veiligheid ook voorwaardelijk voor een organisatiecultuur waarin kennis kan bloeien.

De nadruk ligt op het benutten van de collectieve intelligentie van de organisatie voor veerkracht en behendigheid, in plaats van afhankelijk te zijn van een handvol besluitvormers. Bij WD-40 worden managers daarom ‘coaches’ genoemd. Zij moeten vooral goede vragen stellen en aandachtig te luisteren naar de antwoorden om zo de onderlinge verbindingen te laten bloeien. Werknemers bezitten speciale inzichten, met name degenen die in de frontlinie direct met klanten communiceren. Door “veldwerk” – in gesprek gaan met frontliniemedewerkers – krijgen leidinggevenden een bron van nieuwe ideeën en inzichten.

Leren en ontwikkelen speelt m.i. een belangrijke rol bij het realiseren van het brein van de organisatie. Bereid leidinggevenden voor op hun rol, creëer gelegenheden om kennis te laten stromen, maak bespreekbaar als kennis opgesloten blijft, ondersteun werknemers bij het delen van kennis, geef zelf het goede voorbeeld, en help de organisatie om technologie te gebruiken voor het ondersteunen van leergemeenschappen (zoals het smoelenboeken met informatie over interesses en expertises, RSS-feed readers, prompt engineering, enzovoorts).

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *