Wanneer is virtual reality een passende antwoord op een leervraag?

Virtual reality wordt steeds meer toegankelijker voor onderwijs, opleiden en trainen. Maar aan het beantwoorden van welke leervragen kan VR een bijdrage leveren?

Oculus Rift

Foto: Louis Hilgers

Debbie Lawley en Lisa Minogue-White hebben een model met drie dimensies ontwikkeld dat kan helpen bij het maken van afwegingen of VR een geschikte oplossing is voor het bevredigen van leerbehoeftes.

VR can offer a more immersive, engaging, and contextual learning experience.

Volgens Minogue-White werkt VR alleen goed als helder is wat je er mee wilt bereiken, in welke context je het wilt gebruiken en wat de relevantie ervan is.

De drie cognitieve dimensies zijn dan:

  1. Risico: impliceert datgene wat geleerd moet worden veel risico? Denk aan het leren vliegen.
  2. Oefenen: moet je de handelingen vaak oefenen voordat je ze beheerst? Werken met Excel kun je oefenen in de applicatie zelf, zonder dat dingen verkeerd kunnen gaan. Bij het oplossen van conflicten is dat een ander verhaal.
  3. Zintuigelijk: hoe belangrijk is het dat je feedback krijgt van je zintuigen als je iets nieuws leert? Zintuigelijke feedback kan volgens de auteurs bijdragen aan een meer verdiepend engagement. Emoties worden hier ook door de samenstellers onder geschaard, bijvoorbeeld doordat je situaties door de ogen van een ander bekijkt.

De auteurs illustreren hun model aan de hand van bekwaam worden op het gebied van contractonderhandelingen. Het risico daarbij is groot, de behoefte om deze voor te bereiden door veel te oefenen is ook groot, en de noodzaak van zintuigelijke feedback is redelijk. Menigeen vindt het namelijk vervelend om onderhandelen in een rollenspel te oefenen, terwijl het observeren van anderen onvoldoende is om het zelf te kunnen toepassen.

Zij stellen:

Virtual reality can provide an ideal environment for practice, feedback, and observation, all housed in a safe but realistic setting. With effective learning design, you can simulate different scenarios, adopt the perspective of different audience members, observe others, and receive feedback.

Je hebt inderdaad VR-toepassingen die dit mogelijk maken. Echter, de kwaliteit en didactische mogelijkheden van VR-toepassingen loopt echter nogal uiteen. De meest toegankelijke toepassingen, bieden bijvoorbeeld weinig mogelijkheden om echt te oefenen.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags:
Top

%d bloggers liken dit: