Wat iedereen zou moeten weten over artificiële intelligentie

Artificiële intelligentie (AI) heeft veel invloed op ons dagelijks leven en werk. Die impact zal alleen maar toenemen. Daarom zou iedereen basiskennis moeten hebben van artificiële intelligentie.

Emma Martinho-Truswell pleit in 3 Questions About AI That Nontechnical Employees Should Be Able to Answer ervoor om artificiële intelligentie “down to earth” te benaderen. Artificiële intelligentie stelt ons in staat aardse problemen aan te pakken en ons werk efficiënter in te richten.

Zo stelt AI haar in staat betere inschattingen te maken van de financiële uitgaven van haar afdeling. Zoek vooral naar laag hangend fruit, naar kansen voor slimme verbeteringen die tijd en energie besparen. Dankzij AI kunnen werknemers zich meer focussen op de taken die zij beter kunnen uitvoeren dan machines dat kunnen doen. Een management assistent kan dankzij machine learning en elektronische kalenders bijvoorbeeld analyseren met welke werknemers de leidinggevende al lang niet meer heeft gesproken. Daardoor kan de management assistent zich richten op de “human specialties of his job” en de leidinggevende beter helpen leiding te geven aan het team.

Daarvoor is het wel van belang dat werknemers technologie begrijpen. Volgens Martinho-Truswell moeten zij drie vragen kunnen beantwoorden:

Wat is AI?
Je moet weten hoe AI informatie verwerkt en vragen beantwoordt. Je moet de verschillen weten tussen hoe mensen leren en hoe machines leren. Machines zijn bijvoorbeeld veel beter in staat patronen te herkennen binnen grote hoeveelheden data. Mensen moeten de data begrijpen: wat zegt data, welke vooringenomenheid, vooroordelen en fouten zijn er wellicht in verborgen?

Wat is positief aan AI?
AI is sterk in het oplossen van problemen als gebruik gemaakt kan worden van grote hoeveelheden betrouwbare data en heldere door mensen gedefinieerde parameters. Daarmee weet je ook waar AI niet goed in is:

Problems that are novel, or which lack meaningful data to explain them, remain squarely in the realm of human specialties.

Het is belangrijk dat werknemers weten waar AI wel en niet sterk in is. Illustreer dat met voorbeelden.

Wat mag ik nooit doen?
Probeer geen problemen op te lossen waarbij sprake kan zijn van vooringenomenheid of vooroordelen. Laat machines geen consequenties formuleren die betrekking hebben op onderwerpen zoals het aannemen van mensen of het omgaan met min der goed presterende werknemers.

Volgens mij zijn dit zinvolle vragen, die ook relevant zijn voor onderwijs, opleiden en leren en ontwikkelen.
Dat betekent m.i. ook dat je AI niet mag gebruiken voor het eindoordeel of een lerende een voldoende of onvoldoende heeft of om te voorspellen of een lerende een succesvolle studieloopbaan zal gaan hebben.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: ,
Top

%d bloggers liken dit: