Wat levert Learning & Development arbeidsorganisaties eigenlijk op?

Het werkveld van leren, opleiden en ontwikkelen kent best een lange traditie van het bepalen van de ‘return on investment’ (wanneer overstijgen de baten van L&D de kosten?). Udemy for Business heeft nieuwe data op dit terrein geanalyseerd. Tot welke inzichten leidt dit?

Udemy for Business is uiteraard belanghebbende. Zij hebben echter ook de nodige ervaring op het gebied van data science. Ik had dus best hoge verwachtingen toen ik vandaag een artikel tegenkwam waarin zij verslag doen van een onderzoek naar de invloed van investeringen in tijd en geld op belangrijke bedrijfsresultaten zoals betrokkenheid en productiviteit van de werknemers of omzetgroei. Udemy for Business erkent overigens dat andere variabelen van invloed kunnen zijn op deze bedrijfsresultaten.

Toch signaleren de analisten belangrijke trends:

  • 44% van de organisaties vindt dat men in staat is om de return on investment van leren te bepalen. Toch kijkt men vooral naar tevredenheid met trainingen en slagingspercentages. Deze aspecten zeggen echter weinig over gedragsverandering van medewerkers.
  • Online leren kan ertoe bijdragen dat nieuwe medewerkers sneller worden ingewerkt en eerder productief zijn. Nu duurt dat vaak zes maanden. Online leren kan dit proces volgens de analisten aanzienlijk versnellen. 67% van de onderzochte bedrijven past online leren voor dit doel toe. Nieuwe medewerkers komen bijvoorbeeld beter voorbereid naar hun eerste werkdag. Je verschuift L&D daarmee wel van werktijd naar privétijd.
  • Er is een sterk verband tussen leren en betrokkenheid van medewerkers. Medewerkers van “high-engagement” organisaties besteden meer tijd aan leren dan medewerkers van “low-engagement” organisaties. De optimale hoeveelheid uur dat aan L&D wordt besteed lijkt 31-50 uur per jaar te zijn. Daarna vermindert de invloed van L&D op betrokkenheid. Geef medewerkers de tijd voor L&D, maar bevorder ook dat zij zich focussen op hun dagelijkse verplichtingen en verantwoordelijkheden, zo adviseren de samenstellers van het verslag. Mijn opmerking: je kunt je hierbij natuurlijk afvragen wat wat beïnvloedt.
  • Er lijkt een verband te zijn tussen het bedrag dat bedrijven besteden aan L&D en de mate van betrokkenheid. De meeste organisaties met zeer betrokken medewerkers besteden jaarlijks $ 2000-$2500 per medewerker aan L&D.
    Online leren bevordert ook de betrokkenheid van medewerkers bij leren. Na de introductie van online leren geeft bijna twee derde van de ondervraagden aan dat het aantal uur dat medewerkers besteden aan leren is toegenomen. Ik ga ervan uit dat de werknemers die extra tijd niet kwijt zijn aan zaken als inloggen, maar dat zij ook echt leren.

De eerlijkheid gebiedt me toe te geven dat ik het rapport zelf niet heb opgevraagd en gelezen. Ik heb geen zin om vervolgens gespamd te worden. Het valt me wel op dat de onderzoekers in hun artikel met de rode draad niets schrijven over de invloed van L&D op productiviteit en omzetgroei. De nadruk ligt op “engagement” oftewel betrokkenheid (bij bedrijf en leren).

Dat is echter wat anders dan productiviteit en omzet.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , , ,
Top

%d bloggers liken dit: