Wat maakt dat lerenden ‘chocola’ kunnen maken van learning analytics?

Bij learning analytics bieden we meestal docenten tools aan die hen kunnen helpen bij het begeleiden van lerenden. Je kunt echter ook lerenden dashboards aanbieden waarmee zij met behulp van visualisaties inzicht kunnen krijgen in studiegedrag, en bijvoorbeeld kunnen besluiten ander studiegedrag te gaan vertonen (bijvoorbeeld je studie beter plannen). Het beschikbaar stellen van dashboards leidt echter niet automatisch tot een zinvol gebruik ervan door lerenden. Wanneer kunnen lerenden echt betekenis geven aan learning analytics?

Iona Jivet, Maren Scheffel, Marcel Schmitz, Stefan Robbers, Marcus Specht en Hendrik Drachsler schrijven in ‘From students with love: An empirical study on learner goals, self-regulated learning and sense-making of learning analytics in higher education‘ dat we heel weinig weten over hoe lerenden dergelijke dashboards begrijpen en welke aspecten van invloed zijn op ‘sense-making’. Zij definiëren dit begrip als het proces van het begrijpen en interpreteren van gevisualiseerde gegevens over leren en het nemen van beslissingen over de volgende acties op het gebied van leren.

In hun artikel werken de onderzoekers het begrippenkader uit, en verkennen zij verschillende factoren die van invloed kunnen op ‘sense-making’. Zij hebben vervolgens onderzocht hoe doelen van lerenden en vaardigheden ten behoeve van zelfregulatie (SRL) van invloed zijn op het geven van betekenis aan deze dashboards. De doelen van lerenden zijn: zo veel mogelijk over een onderwerp willen weten en zeer effectief zijn, en slagen voor de cursus.

Vervolgens gaan zij uitvoerig in op de onderzoeksopzet, de resultaten, discussie en beperkingen van de aanpak.

Op basis van hun onderzoek onderscheiden Jivet en collega’s drie ‘sluimerende’ variabelen voor ‘sense-making’: transparantie van het ontwerp, referentiekaders (ankerpunten van waaruit je interpretaties doet) en ondersteuning voor actie (gegeven door de applicatie). De onderzoekers concluderen dat vaardigheden ten behoeve van zelfregulatie voorspellers zijn voor hoe relevant lerenden learning analytics dashboards vinden. De doelen van de lerenden hebben alleen een significant effect op de gepercipieerde relevantie van de referentiekaders. Verder suggereren zij onder meer dat de mate waarin lerenden opereren in een masculine of feminiene cultuur van invloed kan zijn op de vraag of lerenden zich willen vergelijken met andere lerenden. In een feminiene cultuur, zoals de Nederlandse, zou dat wel eens minder het geval kunnen zijn.

De onderzoekers stellen dat als we weten welke factoren ‘sense-making’ beïnvloeden, dit zal leiden tot meer inclusieve en flexibele ontwerpen die tegemoet komen aan de behoeften van zowel beginnende als meer ervaren lerenden.

Zij maken m.i. duidelijk dat de effectiviteit van learning dashboards van verschillende factoren afhankelijk is, en weleens binnen organisaties heel verschillend kan uitpakken. Ik zou in elk geval ook investeren in de ontwikkeling vaardigheden ten behoeve van zelfregulatie, als ik op grote schaal gebruik zou maken van learning analytics dashboards voor lerenden.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *