Wat zegt onderzoek over gepersonaliseerd leren?

Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar gepersonaliseerd leren. Er zijn signalen dat deze manier van leren positief kan werken. Maar er is ook nog veel niet duidelijk, zodat terughoudendheid ten aanzien van grote investeringen geboden is.

Adaptivity

Foto: © iqoncept, Depositphotos

Matthew Lynch vat onderzoek naar gepersonaliseerd leren samen. Helaas vermeldt hij daarbij geen bronnen. Gepersonaliseerd leren lijkt hij op te vatten als onderwijs waarbij lerenden op eigen niveau en in eigen tempo leren. Dankzij technologie kunnen alle lerenden in toenemende mate op deze manier leren, niet alleen excellente lerenden of lerenden met leerproblemen (die tot dusver individueel worden benaderd).

Lynch trekt de volgende conclusies uit onderzoek naar gepersonaliseerd leren:

  • Dankzij ICT krijgen lerenden inderdaad meer één-op-één instructie.
  • Deze manier kan leiden tot een gebrek aan interactie tussen lerenden, terwijl leren via interactie en samenwerking leerzaam is (ook afhankelijk van wat je wilt bereiken).
  • Enkele programma’s, bijvoorbeeld op het gebied van wiskunde, zijn in staat om rekening te houden met de behoeften van individuele lerenden (in relatie tot te bereiken leerdoelen).
  • Deze programma’s bevorderen engagement en motivatie van lerenden meer dan andere benaderingen.
  • Adaptieve programma’s kunnen leiden tot bovengemiddelde scores op het gebied van wiskunde, wetenschap en lezen.
  • Er is sprake van beperkt uitgevoerd onderzoek. Er zal meer onderzoek gedaan moeten worden wil sprake zijn van rechtvaardiging van hoge kosten voor gepersonaliseerd leren op meerdere terreinen.
  • Door de gebruikte onderzoeksmethoden kun je niet echt achterhalen wat binnen de scholen gebeurt die participeren in de onderzoeken. Je weet dus ook niet precies wat positieve effecten veroorzaakt.
  • Docenten kunnen meer betrokken worden om gepersonaliseerd leren te realiseren. Dat betekent dat de gebruikte technologie niet mag domineren.
  • Dankzij gepersonaliseerd leren leren lerenden actiever (wat positief is).
  • Een combinatie van gepersonaliseerd leren, traditionele manieren van onderwijs en samenwerkend leren (in projecten) werkt mogelijk het beste.

Er is dus inderdaad sprake van gunstige voortekenen, maar ook van beperkingen en onzekerheden op dit gebied.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , , ,
Top

%d bloggers liken dit: