Wat zegt onderzoek over ICT in de klas?

Onderzoek naar het gebruik van ICT in de klas biedt een genuanceerd en niet eenduidig beeld als het gaat om de invloed op leerresultaten. Kijk echter ook naar de groep lerenden met zorgbehoeften.

Aaron S. Richmond en Jordan D. Troisi zijn docent en psycholoog. Zij stellen dat veel argumenten van voor- en tegenstanders van het gebruik van smartphones en laptops in de klas vooral gebaseerd zijn op anekdotisch bewijsmateriaal. Zij hebben naar onderzoek gekeken en presenteren in Technology in the Classroom: What the Research Tells Us hun bevindingen.

Verkeerd gebruik ICT

 • Er zijn verschillende studies die wijzen op het afleidende karakter van ICT.  Smartphones nodigen uit tot multitasking en dat leidt tot lagere cijfers. Bovendien worden mede-lerenden ook afgeleid als hun buurmens op de laptop met andere dingen bezig is.
 • Lerenden leren effectiever als zij aantekeningen op papier maken, in plaats van op een laptop. Lerenden schrijven trager dan dat zij typen. Daardoor denken zij meer actief na over de informatie die zij verwerken en interpreteren (meer verdiepend leren). Veel lerenden denken echter dat zij via aantekeningen op een laptop effectief leren. Volgens de auteurs kunnen we er echter niet op vertrouwen dat wat we doen, of waar onze voorkeur naar uit gaat, ook daadwerkelijk het meest effectief zal zijn.

Effectief gebruik ICT

 • Lerenden met bepaalde zorgbehoeften kunnen effectiever aantekeningen maken via de computer. Als je het onderwijs toegankelijk wilt maken voor deze (steeds groter wordende) groep lerenden, dan kun je laptops dus niet verbieden.
 • De combinatie van multimedia (beeld en geluid) draagt er toe bij dat lerenden de leerstof beter onthouden. Hetzelfde effect bereik je door applicaties te gebruiken waarmee je quizzes kunt houden of waarmee lerenden flashcards kunnen maken. Het actief gebruik van dergelijke applicaties helpt lerenden leerstof actief te verwerken en op te halen.
 • Je kunt applicaties als Remind gebruiken om de interactie met lerenden over het onderwijs te versterken.

Aanbevelingen

Richmond en Troisi stellen:

There’s a lot of nuance to understanding student learning and how to effectively use technology in the classroom.

Daarom formuleren zij een aantal aanbevelingen:

 • Verban laptops niet, maar minimaliseer de kans op afleiding. Bijvoorbeeld door lerenden met laptops aan de rand van het klaslokaal te laten zitten.
 • Maak gebruik van multimodale en veelzijdige presentatievormen van de leerstof. Neem bijvoorbeeld Universal Design for Learning principes op in het onderwijs en laat lerenden veel van hun zintuiglijke modaliteiten gebruiken bij het leren. Sommige van deze principes zijn vrij gemakkelijk toe te passen en zullen iedereen in staat stellen om effectief te leren.
 • Test al je tekstmateriaal, zoals syllabi, via e-readers. Hierdoor kun je testen hoe de materialen klinken voor lerenden met een visuele beperking. Waarschijnlijk valt dit erg tegen.
 • Wanneer je video’s in de klas gebruikt, gebruik dan video-ondertitels wanneer deze beschikbaar zijn. Hierdoor kunnen alle leerlingen de informatie beter verwerken. Dit zorgt dus voor beter, meer inclusief leren.

Mijn commentaar

 • Een aantal argumenten vóór het gebruik van ICT in de klas, die de auteurs noemen, zijn vooral relevant op het gebruik van ICT voor leren buiten de klas. Multimedia leerstof kunnen lerenden ook buiten de klas bestuderen. Een quizz kun je ook aan het eind of na afloop van een sessie houden.
 • Aaron S. Richmond en Jordan D. Troisi benadrukken wel terecht dat lerenden met bepaalde zorgbehoeften baat hebben bij het gebruik van laptops in de klas. Door alleen hen toe te staan laptops te gebruiken, benadruk je de beperking.
 • Verder blijf ik het belangrijk vinden dat we jongeren leren wijs om te gaan met deze apparaten. Het verbannen van technologie helpt daar niet bij. De lerenden van nu zullen straks als werknemer technologie ook selectief en verstandig moeten gebruiken.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , ,
Top

%d bloggers liken dit: