Weblogs didactisch verkeerd gebruiken

De weblog kan een didactisch krachtige technologie zijn. Daar is al veel over geschreven, en ook onderzoek naar gedaan. Maar je kunt weblogs ook op een verkeerde manier binnen het onderwijs inzetten. En daar gaat Avoiding the 5 Most Common Mistakes in Using Blogs with Students van Ruth Reynard over (tip van Stephen Downes).

Reynard signaleert vijf 'didactische vergissingen':

 1. Weblogs worden niet in de juiste context ingezet. Dus niet voor de juiste leerdoelen. Weblogs zijn volgens Reynard vooral geschikt voor zelfreflectie en kritisch denken. Dat vraagt ook de nodige voorbereiding.
 2. De verwachte leerresultaten zijn onduidelijk. Zowel voor de docent als voor de lerende. Reynard geeft daarbij aan dat verwachte leerresultaten niet het zelfde zijn als doelen van de cursus. Verwachte leerresultaten bevatten ook de leerdoelen van de lerenden, en hun leerbehoeften. De auteur richt zich vooral op zogenaamde de ontwikkeling van "higher level thinking skills" via weblogs. Je kunt dan verwachten dat lerenden via hun weblog ideeën/problemen analyseren, een synthese aanbrengen tussen ideeën en opvattingen, via die synthese zelf tot nieuwe ideeën/opvattingen komen en laten zien hoe zij die nieuwe ideeën/opvattingen toepassen. Het proces is daarbij erg belangrijk, niet alleen het uiteindelijke product. Bij de beoordeling zal daar ook rekening mee gehouden moeten worden.
 3. De omgeving wordt misbruikt. Reynard schrijft:


  The essential difference between a blog and other online tools is that it is intended to be an individual publication: a one-way monologue or self-post to which others may comment but do not contribute.


  Dat betekent dat de bijdragen van de lerende zijn en blijven. Feedback van een docent moet ondersteunend en constructief zijn anders zal het animo om te bloggen afnemen, stelt Reynard. Dat betekent bijvoorbeeld dat een 'foute bijdrage' niet bestaat (binnen wettelijke kaders), en dat je bijvoorbeeld geen kennis moet toetsen met behulp van een weblog.

 4. De wijze van beoordelen is niet passend. Je kunt bijvoorbeeld wel beoordelen of lerenden analyseren, synthetiseren, nieuwe ideeën ontwikkelen en deze toepassen.
 5. Lerenden hebben onvoldoende tijd om te bloggen.

Avoiding the 5 Most Common Mistakes in Using Blogs with Students bevat goede handreikingen voor docenten om met weblogs aan de slag te gaan. De bijdrage bevestigt mijn twijfel of weblogs een geschikte technologie is voor de lagere opleidingsniveaus.

Je hoeft als docent niet met weblogs aan de slag. Maar als kritisch denken en zelfreflectie belangrijk zijn, dan is een weblog een heel handig medium. En ik heb het dan niet over zelfreflectie op het persoonlijk functioneren. Dat zou wat mij betreft niet ethisch zijn, en dus ook een vorm van misbruik van de omgeving. Voor dergelijke vormen van zelfreflectie hebben we namelijk het elektronisch portfolio.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

2 reacties

 1. Wilfred bedankt voor je tips. We gaan binnenkort i.k.v. een web 2.0-project stevig inzetten op het gebruik van weblogs door studenten zij de afdeling onderwijsassistenten. Zij gaan tijdens hun stage een weblog bijhouden waarop ze verslag gaan doen van hun activiteiten. Ik zal je tips ter harte nemen en ze doorsturen aan de andere medewerkers van het project. Blogjuf Elke Das komt binnenkort een presentatie houden voor deze studenten waarin ze vertelt waarom en hoe zij blogt.
  Eén opmerking in het artikel verbaast me: zijn er echt mensen die kennis toetsten middels een weblog? Ik heb geen idee wat ik me daarbij voor moet stellen.

 2. @Moniek Verhaaren: je geeft studenten een opdracht waarin zij kennis moeten reproduceren. Het resultaat moeten ze op een weblog posten. De bijdrage wordt beoordeeld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *