Weblogs of discussiefora bij e-learning gebruiken

Als ik met mensen praat over de inzet van weblogs als middel voor interactie binnen (t)e-learning, dan krijg ik vaker de vraag: wat is de meerwaarde in vergelijking met discussiefora? Het artikel Comparing Weblogs to Threaded Discussion Tools in Online Educational Contexts van Donna Cameron en Terry Anderson is dan ook koren op mijn molen.

   

In this paper, we overview the pedagogical capacity of blogs in comparison to earlier forms of Internet-based educational tools, attempt to winnow the value from the hype and thereby assist educators in choosing between and effectively using blogs and other forms of Web 2.0 communications.

De auteurs introduceren eerst weblogs en het Community of Inquiry Model van Garisson en Anderson. Dit model gebruiken Cameron en Anderson om de inzet van discussiefora en weblogs te vergelijken.

   

In comparing social presence within discussion board and blog environments we find five areas of distinct difference – focus, identity, safety, style and ownership.

De auteurs concluderen dat weblogs en discussiefora beiden sterke en minder sterke kanten hebben als zij worden ingezet voor het leren.

   

We conclude that blogging has distinct advantages over more common threaded discussion in its support of style, ownership and identity, and its public nature may enhance resolution phases of cognitive presence. However, its lack of safety and the current inefficiencies of linking and threading messages present greater challenges than the more familiar threaded discussion or email list. Perhaps the blog’s greatest relative advantage is for non formal and open education that takes learning beyond the traditional course.

Ik vind dit paper zeer de moeite waard voor professionals die bewust nadenken over de inzet van ICT-tools binnen leersituaties. Het paper geeft een gedegen blik op de voor- en nadelen van blogs en fora. Het geeft ook een goed beeld hoe je weblogs kunt inzetten om verdiepend leren te bevorderen.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *