Wegwijs op het gebied van onderwijs

Vandaag zijn Ingrid van Engelshoven en Arie Slob aangetreden als ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Als nieuwe bewindspersoon hebben zij een zogenaamd introductiedossier ontvangen. En dat is eigenlijk een heel handig document, dat ook online staat.

Introductiedossier OCWHet document biedt op de eerste plaats zicht op de organisatie van het ministerie. Onder andere een organogram met namen, foto’s en functies maar zonder mailadressen of 06-nummers ;-). Ook krijg je zicht op de verschillende uitvoeringsorganisaties, inspecties en adviesraden .

Verder schetsen secretaris-generaal Marjan Hammersma en haar ambtenaren veel feitelijke informatie over onderwijs, cultuur en wetenschap. Bijvoorbeeld schoolsoorten met aantallen, opdracht funderend onderwijs en informatie over het stelsel (zoals de bekostiging). Hammersma en haar medewerkers concluderen op basis van eigen onderzoek dat de lumpsumsystematiek het beste past bij ons onderwijsstelsel, maar dat voor wat betreft verantwoording echt een verbetering nodig is.

Ook onderbouwen ze dat de kwaliteit van het mbo de afgelopen jaren is verbeterd. De kwaliteit van het hoger onderwijs is eveneens van een “hoog niveau”. Je leest dat er een systeem van kwaliteitsafspraken wordt ontwikkeld, mede op basis van de evaluatie van prestatiebekostiging (nu 7% van de bekostiging). Over de relatie tussen studiefinanciering en toegankelijkheid schrijven de ambtenaren dat de meest recente monitor “een positief overall beeld (laat) zien wat betreft de toegankelijkheid van ons onderwijs, met uitzondering van een aantal aandachtspunten waaronder de doorstroom mbo-hbo”.

Interessant zijn ook de uitdagingen en beleidsdossiers. Een redacteur had wel aan een meer uniforme indeling kunnen werken. Voor het ‘funderend onderwijs’ zijn dat onder meer de curriculumherziening (begin 2018 gaan ontwikkelteams aan de slag met negen thema’s) en ICT in het onderwijs (vraagt bijvoorbeeld veel veranderkracht en aandacht voor privacy). Het realiseren van maatwerk is ook zo’n thema.

Het mbo blijft te maken houden met acht dossiers die overigens maar summier worden aangestipt. De kwaliteit van het mbo is één van de dossiers. Hier vallen tal van onderwerpen onder (van examens tot verbeteren studiesucces). Andere dossiers zijn doorstroom, kwalificatiestructuur, relatie onderwijs/arbeidsmarkt en een leven lang leren. ICT in het onderwijs wordt niet apart genoemd. Verder is in feite het hele mbo een ‘beleidsdossier’. Ik vraag me af hoe de minister hier focus in aan gaat brengen.

Het hoofdstuk over ‘hoger onderwijs’ kent geen aparte paragraaf over ‘uitdagingen’. Men verwijst onder meer naar de “Strategische Agenda” van “het veld”. Wel wordt melding gemaakt van de beleidsmatige overheveling van het Groene Onderwijs naar OCW, van aandachtspunten zoals de uitval van studenten en het gebrek aan profilering . Over studiefinanciering niets dan feitelijke informatie.

Tot slot: de term ‘werkdruk’ komt één maal het stuk voor. Er wordt alleen over ICT in het onderwijs gesproken, in relatie tot ‘funderend onderwijs’

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord