Welke mogelijkheden heb je voor interactie binnen online cursussen?

Online leren wordt nog steeds weleens geassocieerd met ‘eenzaam leren’. Terwijl je over steeds meer mogelijkheden beschikt voor online interactie.

Amber Dailey-Hebert heeft een uitgebreid artikel geschreven over interactie bij online leren. Zij stelt dat we steeds meer mogelijkheden hebben om drie vormen van interactie te faciliteren (interactie tussen lerenden, interactie tussen de docent en lerenden en interactie met leerstof). Volgens haar vallen we echter nog vaak terug op het discussieforum en email.

In haar artikel gaat Dailey-Hebert eerst in op communicatie binnen online cursussen. Lerenden voelden zich vaak meer op hun gemak bij online communicatie. Klassikale discussie vindt men vaak ‘ongemakkelijk’. Verder biedt asynchrone interactie meer ruimte voor reflectie. Er zijn ook lerenden die eerder bereid zijn om online vragen te stellen en te discussiëren. Er is schijnbaar zelfs onderzoek dat wijst op meer tevredenheid, betere cijfers en meer begrip van concepten, mede als gevolg van online interactie.

Volgens de auteur is het daarom belangrijk om te weten hoe je online communicatie op een effectieve en efficiënte manier kunt inzetten. Als docent zul je kennis moeten hebben van de tools en technologieën die je hiervoor kunt inzetten. Daarbij hoort ook het voorbereiden van regelmatige interactie met lerenden.

In haar bijdrage gaat zij in op de drie vormen van interactie. Vervolgens geeft zij een uitgebreid overzicht van synchrone en asynchrone communicatiekanalen. Daarbij pleit zij voor integratie van synchrone en asynchrone communicatie. Via handige tabellen beschrijft Dailey-Hebert voordelen, nadelen, toepassingen, tips en voorbeelden.

Daarna gaat de auteur in op het strategisch plannen, voorbereiden en gericht inzetten van communicatie zodat je tijd bespaart, leeruitkomsten verbetert en een productieve cursus kunt beheren. Daarbij onderscheidt zij één-op-één interactie en één-op-veel interactie. Amber Dailey-Hebert bespreekt het inplannen van communicatie, communicatie voordat de cursus begint, het wekelijks feedback geven (niet alleen bij cijfers geven), het samenstellen van commentaren terwijl je opdrachten beoordeelt en het gebruik van vooraf geschreven of opgenomen aankondigingen.

De bijlagen bij deze uitvoerige bijdrage zijn:

  • Een communicatie checklist.
  • Een vragenlijst die aanzet tot kritische reflectie over communicatie.
  • Dingen die je moet doen en laten bij effectieve en efficiënte online communicatie.

Een handig artikel, dat je ook prima selectief kunt lezen. Ik vind het wel jammer dat zij niet ingaat op nadelen en beperkingen van online communiceren.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

3 reacties

  1. is er een gratis alternatief beschikbaar ter vervanging voor Google + (een sociaal platform) waarbij deelnemers niet hoeven in te loggen en gelijke rechten hebben?

  2. Jullie gebruiken toch Brightspace (of gaan dat doen)? Verder moiet je eigenlijk altijd inloggen. Dat moest ook bij Google+ Check ook eens Slack (AVG!) of Teams van Microsoft.Er zijn meer samenwerkingsomgevingen (afhankelijk wat je ermee beoogt).

  3. Dank voor je reactie. Voor onze lopende cursusgroepen gebruiken we nog geen Brightspace en dat willen we ook niet omdat we dan gebruik maken van twee verschillende leeromgevingen (werken nu in Google Drive). Dus we zoeken een alternatief voor korte termijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord